ทัศนียภาพศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๕๓

ทัศนียภาพภายในบริเวณศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง
๗๗ หมู่ ๗ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ บันทึกภาพเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ บันทึกภาพเมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ
ด้านบนเป็นมณฑปจตุรมุข ด้านล่างเป็นศาลาปฏิบัติธรรม

มณฑปจตุรมุข

บันไดทางขึ้นมณฑปจตุรมุข

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ด้านล่างเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล

ภายในศาลาบำเพ็ญกุศล

พระประธานภายในศาลาบำเพ็ญกุศล

สมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานในมณฑปจตุรมุข

สมเด็จพระพุทธชินราช ในมณฑปจตุรมุข

บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในมณฑปจตุรมุข

พระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก

บรรยากาศด้านหน้าพระ ๘ ศอก

อ่างบัว บริเวณด้านหน้าพระ ๘ ศอก

ลานลีลาวดี

บรรยากาศด้านหลังพระ ๘ ศอก

ถนนด้านข้างพระ ๘ ศอก,ด้านหน้าศาลาพระสุธรรมยานเถระ

ตึกอำนวยการ

กุฏิกองทุน

สวนหย่อมบริเวณกุฏิกองทุน

ธรรมจักรข้างศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

ด้านข้างศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

ถนนทางไปโรงอาหารและตึกกรรมฐาน

ตึกกรรมฐาน

ศาลาเล็กและตึกกรรมฐาน มุมมองจากมณฑปจตุรมุข

ตึกอำนวยการและกุฏิกองทุน มุมมองจากมณฑปจตุรมุข

ถนนหน้าตึกอำนวยการ

ป้ายศูนย์พุทธศรัทธา หน้ากุฏิกรรมฐาน

กุฏิกรรมฐาน

ถนนทางเข้าศูนย์พุทธศรัทธา มุมมองจากมณฑปจตุรมุข

ภายในศูนย์พุทธศรัทธา มุมมองจากถนนทางศูนย์ฯ

ประตูทางเข้าศูนย์พุทธศรัทธา

ศาลาโปร่งด้านติดถนน

พระทันใจปางปฐมเทศนา

รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

พระปางประทานพรหน้าตัก ๕๐ นิ้ว
สร้างถวายในหลวงในศุภวาระครบรอบ ๕๐ ปีที่พระองค์ทรงผนวช

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร