เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๘

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๘
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ ๘

คำนำในการจัดพิมพ์

พระธรรมเดือนมกราคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ (ต่อ)

พระธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกันยายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนตุลาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนธันวาคม ๒๕๓๘

ติดต่อขอรับซีดี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๘

  1. ศิษฏ์ พูดว่า:

    ขอบคุณมากครับ

ความเห็นถูกปิด