ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๖๓

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา
ประจำปี ๒๕๖๓

มกราคม 

๑. ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุจอมกิตติและพระบรมธาตุดอยตุง
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
ทำบุญวัดพระธาตุผาเงา, กราบพระใหญ่สามเหลี่ยมทองคำ, วัดถ้ำผาจม,
วัดห้วยปลากั้ง, วัดร่องขุ่น, แวะชมถ้ำหลวงและซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

๒. งานทอดผ้าป่าประจำปี เพื่อสร้างถาวรวัตถุ สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรักงสี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓    ออกเดินทางจากศูนย์พุทธศรัทธา ๐๕.๐๐ น.

กุมภาพันธ์

๓. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๗
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน”วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน 
วันเสาร์ที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีนาคม

๔. ธรรมทัศนาจร กราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช, ร่วมสร้างมหาวิหารวัดจันทร์ตะวันตก, วัดโขงขาว, ม่อนพญานาค, วัดศรีดอนมูล, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓  

เมษายน

๕. พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ 
วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม

๖. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๘ 
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา” 
วันเสาร์ที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มิถุนายน

๗. ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

กรกฎาคม

๘. พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓
๙. ธรรมทัศนาจร
นำท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ถวายเทียนพรรษาวันท่าซุง วัดอัมพวัน วัดเขาวงพระจันทร์ 
วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิงหาคม

๑๐. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๙ 
เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” และทอดผ้าป่าประจำปี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา 
วันเสาร์ที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๑. งานทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเพชร วชิรมโน 
วันอาทิตย์ที่ … สิงหาคม ๒๕๖๒ (รอกำหนดการ)

กันยายน

๑๒. งานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตุลาคม

๑๓. พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี 
วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๔. ธรรมทัศนาจร งานทอดดกฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๕.ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (……รอกำหนดการ…..)

ธันวาคม

๑๖.งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๑๐
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” และงานทำบุญครบรอบ ๓๔ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา 
(……รอกำหนดการ…..)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.

มีพระสุปฏิปัณโณมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ ของเดือน
และมีฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ยกเว้น วันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ ที่ตรงกับงานบวชเนกขัมมะฯ หรือธรรมทัศนาจร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองที่นั่งรายการธรรมทัศนาจร ติดต่อได้ที่
ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุ