ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๔

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
มกราคม ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๗ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๕๔

นำท่านร่วมพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง
ถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
วัดพระธาตุผาเงา สักการบูชาพระเจ้าล้านตื้อ
สามเหลี่ยมทองคำ วัดถ้ำผาจม วัดร่องขุน

นมัสการพระพุทธรูปที่งามที่สุดในล้านนา วัดศรีอุโมงค์คำ
และนมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
ปิดท้ายด้วยการซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

คลิกชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือและโมทนาบุญร่วมกันครับกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๑
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

คลิกชมภาพงานบวชและโมทนาบุญร่วมกันครับเมษายน ๒๕๕๔

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับพฤษภาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๒
และงานทอดผ้าป่าประจำปี

ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๔-วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับมิถุนายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๓-วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศล
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม จากพระสุปฏิปันโนสายอิสาน

คลิกชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับกรกฎาคม ๒๕๕๔

พิธีเวียนเทียน

ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ถวายเทียนพรรษา
ถวายสังฆทาน–ฟังธรรม และเวียนเทียน

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔

ถวายเทียนพรรษา และร่วมพิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดท่าซุง

ถวายเทียนพรรษาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน,
หลวงพ่อเสงี่ยม วัดใหม่สันติธรรม และหลวงพ่อฟัก วัดเขาวงพระจันทร์

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ รถออกจากท่าลาน ๐๖.๐๐ น.
ค่าบัตรที่นั่งละ ๓๐๐ บาท (รวมค่ารถปรับอากาศ-เทียนพรรษาและประทีปโคมไฟ)สิงหาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๓

เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับกันยายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจร

งานทำบุญครบรอบ ๑๙ ปี กาลมรณภาพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
เลื่อนไปปี ๒๕๕๕ตุลาคม ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล
ร่วมทอดกฐิน วัดแสงแก้วโพธิญาณ กับครูบาอริยชาติ อริยจิตโต
ถวายสังฆทานและร่วมพิธีสืบชะตากับ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ร่วมทำบุญทอดกฐินและสร้างพระเจดีย์ธาตุม่อนพระเจ้าหลาย วัดพระเจ้าหลวง
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมวัดร่ำเปิงและวัดปันเสา จ.เชียงใหม่,วัดอุดมวารี,วัดร่องขุนกำหนดการธรรมทัศนาจร ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔งดธรรมทัศนาจร เนื่องจากน้ำท่วมเส้นทางสายหลัก ทำให้รถผ่านไม่ได้พฤศจิกายน ๒๕๕๔

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เริ่มพิธีเวลา ๑๙.๐๐ น.
เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คลิกชมภาพพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔ธันวาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๔
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

และงานทำบุญครบรอบ ๒๖ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันเสาร์ที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
(มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
(ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์)

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร