ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
มกราคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
นมัสการพระธาตุจอมกิตติ ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน
และสักการบูชาปูชนียสถานรวม ๙ วัด ซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย
รถออกจากท่าลาน ๑๘.๐๐ น. ท่าเรือ ๑๘.๑๕ น.
บ้านหมอ ๑๘.๓๐ น. พระพุทธบาท ๑๙.๐๐ น.

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
และงานทำบุญครบรอบ ๑๙ ปีกาลมรณภาพของหลวงพ่อ
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

มีนาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๕
วันพุธที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน “วันมาฆะบูชา”
ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เมษายน ๒๕๕๕
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

มิถุนายน ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๖ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา”
วันเสาร์ที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

สิงหาคม ๒๕๕๕
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดปัญจาภิรมย์

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๗
วันเสาร์ที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กันยายน ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคตะวันออก
วันเสาร์ที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก และโมทนาบุญร่วมกันครับ

งานทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี
วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

พฤศจิกายน ๒๕๕๕
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
วัดศรีดอนมูล(ครูบาน้อย), วัดถ้าผาปล่อง(หลวงปู่สิม),
วัดทุ่งหลวง(หลวงปู่ครูบาธรรมชัย),วัดปันเสา(พระมหาอาวรณ์)
วัดป่าซางงาม(ร่วมสร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม),
สักการะอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ธันวาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๘
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพุธที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
(มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์)

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร