ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๗

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
มกราคม ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงและยกฉัตรวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุผาเงา,วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุ่น,วัดห้วยปลากั้ง
วัดแสงแก้วโพธิญาณ และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๗
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง,วัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

กันยายน ๒๕๕๗
งานทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ตุลาคม ๒๕๕๗
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน)
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

ธันวาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๖
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา
โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

สอบถามเพิ่มเติม email :


ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร