ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
มกราคม ๒๕๕๘
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง,
วัดพระธาตุผาเงา, วัดถ้ำผาจม, วัดร่องขุ่น, วัดห้วยปลากั้ง,
วัดแสงแก้วโพธิญาณ และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

มีนาคม ๒๕๕๘
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๗
วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๘
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๘
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๘ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม-วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

กรกฎาคม ๒๕๕๘
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน
สักการะพระมหาเจดีย์ชัยมงคล (เจดีย์ ๓ พันล้าน) จ.ร้อยเอ็ด, พระธาตุพนม,
ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นและหลวงปู่หลุยที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร,
สักการะรอยพระพุทธบาท ๗ รอย ที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์,
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมพระญาณวิสาลเถระ(หลวงปู่ไดโนเสาร์) วัดสักกะวัน
จ.กาฬสินธุ์ และหลวงพ่อกล้วย วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ธรรมทัศนาจร
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง,วัดอัมพวัน,และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๘
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๙
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

กันยายน ๒๕๕๘
งานทำบุญครบรอบ ๒๓ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธรรมทัศนาจร(กฐิน)ภาคเหนือ
๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน
วัดศรีดอนมูล (ครูบาน้อย),วัดพระพุทธบาทสี่รอย,วัดทุ่งหลวง,
ร่วมสร้างอุโบสถวัดพระบาทปางแฟน,ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ,
วัดโขงขาว,วัดพระธาตุลำปางหลวง,ร่วมทอดจุลกฐินสามัคคี
กับพระมหาอาวรณ์ วัดปันเสา ณ ม่อนพญานาคราช จ.เชียงใหม่

ธันวาคม ๒๕๕๘
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๐
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันเสาร์ที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ๔ องค์
หล่อพระวันละองค์ ๔ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
และขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือนฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๒๘-๒๕๕๘

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร