ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๙

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
มกราคม ๒๕๕๙
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงและยกฉัตรวัดพระธาตุจอมกิตติ,พระบรมธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุผาเงา,วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุ่น
วัดห้วยปลากั้ง,วัดแสงแก้วโพธิญาณ ซื้อของฝากตลาดแม่สาย

งานฉลองฝังลูกนิมิต วัดธรรมยาน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๑
วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๙
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๙
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๒ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กรกฎาคม ๒๕๕๙
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พิธีหล่อหลวงพ่อทองคำ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ธรรมทัศนาจร
วันพุธที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๙
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๓
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๙
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ธรรมทัศนาจร งานทอดมหากฐิน
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

งานทำบุญครบรอบ ๒๔ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
รอกำหนดวันทอดกฐิน

ธันวาคม ๒๕๕๙
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานทำบุญครบรอบ ๓๑ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันเสาร์ที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๒๘-๒๕๕๘

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๙, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร