เสียงธรรม-ประวัติพระอินทร์

      เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา เป็นรายการธรรมะที่ทางศูนย์พุทธศรัทธา ได้นำไปออกอากาศเผยแผ่ธรรม ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม ๙๖.๗๕ และ ๑๐๐.๒๕ เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘ จนถึง ปัจจุบัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮิร์ท ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.

โดยนำพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) และสาระธรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นในเรื่องกฏของกรรม และประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

สำหรับ เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ชุดแรกที่จะนำเสนอนี้ เป็นธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑ เรื่องประวัติพระอินทร์ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ช่วงที่จบจากหลวงพ่อฯแล้ว จะเป็นช่วงสาระธรรมและบทแผ่เมตตาอุทิศกุศลแปล

 

ประวัติพระอินทร์ ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๑
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๑ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๒ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๓ สาระธรรม การระลึกชาติของคุณปราณี

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๔ สาระธรรม การระลึกชาติของเด็กในประเทศอินเดีย

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๕ สาระธรรม กฏแห่งกรรมจากการฆ่าปลา

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๖ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๑

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๗ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๒

เรื่อง ประวัติพระอินทร์ ๘ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ตอนที่ ๓

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ เสียงธรรม-ประวัติพระอินทร์

  1. liza พูดว่า:

    เสียงธรรมชุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟังค่ะ ชอบมาที่สุดเลย ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทุกท่านนะคะ

ความเห็นถูกปิด