เสียงธรรม-ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

ประวัติและธรรมโอวาทสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประสูติการ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ สิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิริพระชนมายุ ๑๐๐ ปี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สาระธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร