ประวัติการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

ประวัติการก่อตั้ง ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง

      คณะพุทธศรัทธา เกิดจากการรวมตัวของศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณ “หลวงพ่อพระราชพรหมยาน” (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอบ้านหมอ,พระพุทธบาท,ท่าเรือ และท่าลาน จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดรายการธรรมทัศนาจร นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคอิสาน,ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีการทำบุญถวายสังฆทาน ทอดกฐิน-ผ้าป่าและฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม โดยได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นมา

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดรายการธรรมทัศนาจร ไปบำเพ็ญกุศลกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดท่าซุง เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อมาก็ได้พาคณะเดินทางไปบำเพ็ญกุศล และปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นประจำทุกปีและปีละหลายครั้ง

ต่อมาได้ชักชวนสมาชิกที่ฝึก “มโนมยิทธิ” ได้แล้ว มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยอาศัยสถานที่ตามวัดต่างๆ เริ่มแรกก็ไปฝึกกันที่พระอุโบสถ วัดไก่จ้น อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะแรกมีกันไม่กี่คน ได้ชักชวนผู้สนใจมาฝึก ผู้ที่ฝึกได้แล้วก็ไปชักชวนกันมามากขึ้น ต่อจากนั้นก็ย้ายไปปฏิบัติตามวัดอื่นๆ ที่มีสมาชิกอยู่ในบริเวณนั้นและมีจิตศรัทธาในการปฏิบัติ เช่นวัดหัวหิน วัดสะตือ วัดบัวงาม วัดกลาง วัดไก่เส่าฯ บางครั้งก็ใช้สถานที่ตามโรงเรียนต่างๆ ฝึกกรรมฐานกัน ระยะหลังสุดก่อนซื้อที่ดินสร้างศูนย์พุทธศรัทธา ได้ไปปฏิบัติกันที่โรงเรียนวัดกลาง อ.ท่าเรือ

จากการไปขอใช้สถานที่ต่างๆ ปฏิบัติธรรมนั้น แม้เจ้าของสถานที่จะเต็มใจให้ใช้ แต่ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากบางครั้งได้กราบนิมนต์พระมาเจริญศรัทธา หรือมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ ดังนั้นคณะพุทธศรัทธาจึงคิดที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยพยายามหาสถานที่ที่มีความสงบเงียบ บรรยากาศ ร่มรื่น เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

จนกระทั่งในปี ๒๕๒๘ จึงได้พบสถานที่ที่เหมาะสม อยู่ติดริมทะเลสาปบ้านหมอ เป็นสถานที่ที่สงบเงียบ ร่มรื่นบรรยากาศดีเพราะอยู่ริมน้ำ ที่ดินด้านหน้าอยู่ติดถนนสายท่าเรือ-พระพุทธบาท สะดวกในการเดินทางและอยู่ห่างจากตัวอำเภอและตลาดบ้านหมอเพียง ๓ ก.ม.

เมื่อได้ติดต่อเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มโครงการสร้างสำนักปฏิบัติ-พระกรรมฐานขึ้น โดยจัดแบ่งที่ดินเป็นแปลงๆ และได้ชักชวนสมาชิกที่มีกำลังศรัทธา ซื้อกันคนละแปลงสองแปลง ได้ตั้งชื่อว่า “ศูนย์พุทธศรัทธา” ตามชื่อของคณะ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ระยะแรกได้สร้างกุฏิขึ้นมา ๑ หลัง ใช้เป็นที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ต่อมาในปี ๒๕๒๙ ได้สร้างศาลาเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติพระกรรมฐาน

จนกระทั่งในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)ได้เมตตามาโปรดที่ศูนย์พุทธศรัทธา คณะกรรมการของศูนย์ได้ร่วมกันถวายที่ดิน และหลวงพ่อได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

หลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระ เป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวงสมโภช
พระประธานประจำศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร