ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา

        ขณะนี้กำลังจะปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ให้เสร็จทันวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อทุกท่านที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์

ได้มีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านสอบถามเข้ามา อยากจะร่วมทำบุญเพื่อจะได้มีส่วนในการชำระหนี้สงฆ์ด้วย ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

      ชมภาพ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ (เสร็จในวันเดียว) หน้าตัก ๔ ศอก ณ ศูนย์พุทธศรัทธา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๐ และงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

      ชมภาพ พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์
เพื่ออานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์จะได้กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔, งานบุญศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

53 ตอบกลับไปที่ ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

 1. fa_mooton พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  1.นายชัยวุฒิ-นางพรรณิภา หงษ์ทอง และครอบครัว
  2.นายบุญยืน นายเกรียงไกรฤกษ์ ทะจิตต์ และครอบครัว
  3.เฉลิมพงษ์-อนัญญา ปวนลูน
  รวมเป็นเงิน 1,460 บาท

 2. maywinny พูดว่า:

  โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เป็นจำนวนเงิน 800 บาท
  วันที่ 05/09/11 เวลา 18.50 จาก ATM บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
  ผู้ร่วมทำบุญ
  1. ธงชัย มหัจฉริยวงศ์
  2. มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์
  3. สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
  4. ต่อพงษ์ แสงโชติช่วงชัย

 3. _/ว่าน\_ พูดว่า:

  เมื่อวาน (7/09/11 เวลา 18.45 น.) โอนเงินร่วมบุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ เข้าบัญชีอาจารย์ชนะ ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 3,780 บาทค่ะ
  ผู้ร่วมบุญ
  1.พ่อสุพจน์พร้อมครอบครัว
  2.น้องอ้อย-จุฑามาส แม่แจ่ม
  3.พี่จิตรา
  4.หยี-กุลปวีณ์
  5.นงค์-นภัสวรรณ
  6.พี่ต้อม-ถกนธ์
  7.น้องกบ-กัญจน์พร
  8.ศิวกร
  9.ครอบครัวน้องเก๋-ประภาวรินทร์
  10.แม่มูล

  ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยค่ะ _/|\_

 4. น้องเก๋ พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

 5. Name (required) พูดว่า:

  สุรีพร แสงสว่าง โอนเงินร่วมบุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เข้าบัญชีอาจารย์ชนะ ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 300 บาท เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54 เวลา 11.32 น.ค่ะ

 6. Mr.Sarawut Muangyai พูดว่า:

  โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ เป็นจำนวนเงิน 290 บาท
  from K-Banking
  บุญปิดทององค์พระชำระหนี้สงฆ์ for Mak-Pol-Ni-Pan krab

 7. ชัชชษา พูดว่า:

  ชัชชษา ภู่บุบผากาญจน
  พรนิภา ศรีประเสริฐ
  นฤคม สกุลวิไลกิจเจริญ

  ร่วมทำบุญปิดทองพระทันใจ
  และบูรณะสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวนเงิน 400 บาท ฝากเข้าบัญชีอาจารย์ชนะ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ะ

  ขอร่วมโมทนากับทุกบุญกุศลของทุกท่านด้วยเถิด สาธุๆๆ

 8. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 9. ชวดล พูดว่า:

  ขอร่วมบุญ 500 บาทครับ โอนแล้ววันที่ 13 กันยายยน 2554 ครับ

 10. จุ๋ม พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจคะรายชื่อตามนี้คะ…จำนวนเงิน 3000 บาท ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นาย ชนะ สิริไพโรจน์…เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
  รตอ พิชิต – ประทีป วิชัยธนพัฒน์
  ประพิณพร วิชัยธนพัฒน์ฃ
  อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
  บุญสุสา – ธนิต ธนูทอง
  อา-ภากร – วราลี – รวิสรา วงศ์ศรวณีย์
  สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์
  ลม -มาลี งามสะอาด
  เจริญ เพ็ชรศิริ
  มรกต บัวหิรัญ
  อุดมลักษณ์ นุ้ยเฟื่องฟู
  สายใจ – วิเชียร หาญชนะ และครอบครัวเผ่าโต
  พี่แอ้
  ศิริวรรณ วารุกะกุล
  ธนโชติ ชัยศร

 11. ButZ พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 500 บาท
  นายเจริญศักดิ์ หาญภักดีสกุล และครอบครัว

  โอนจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 15/09/2554 – 08:56:12

 12. รว่มทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ครับ
  ยอด 333.33 บาท ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
  ชื่อบัญชีอาจารย์ชนะ ครับ
  เลขที่รายการ 110915103140923 เวลา10.31
  วันที่ 15 กันยายน 2554 โอนทางโทรศัพท์ครับ
  นันทน์ทนันทน์ เหลือประเสริฐ

 13. โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  ร่วมกับศูนย์พุทธศรัทธา เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
  นางขาว พรอโนทัย
  นางสาวเฮียง พรอโนทัย
  นางสาวฮวย พรอโนทัย
  นายประสงค์ พรอโนทัย

 14. ร่วมทำบุญปิดทองชำระหนี้สงฆ์
  ได้โอนเงินไปแล้ว 200 บาท เวลา 9.49.24 วันที่ 16 กันยายน 2554 เลขที่ ใบโอน 75852155 BY Teller 01940 TX code 8910

 15. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 16. คัสพงศ์ พูดว่า:

  รายละเอียดการทำรายการ
  เพื่อเข้าบัญชี 211-2-32879-6 นายชนะ สิริไพโรจน์
  ชื่อบัญชี ชนะ สิริไพโรจน์
  จำนวนเงิน (บาท) 100.00
  ค่าธรรมเนียม (บาท) 15.00
  วันที่โอนเงิน 17/09/2011
  บันทึกช่วยจำ พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา

  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญและปิดทอง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา รวมถืงร่วมทำบุญทุกอย่างเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ขอความไม่มี ความไม่รู้ และความไม่ได้ จงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตลอดเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ …

 17. mooounzaa พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 100 บาท

  โอนจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 18/09/2554 – 15.23
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

 18. กระผมพระธีรวุฒิ ธีรปญฺโญ ศรัทธาหลวงพ่อฤาษีมากครับ และหาโอกาสชำระหนี้สงฆ์แบบสร้างพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๔ ศอก อย่างที่หลวงพ่อปานว่ายากมาก ตอนนี้ได้เจอแล้ว ผมได้โอน เงินจำนวน ๕๐๐ บาทเข้าบัญชี คุณโยมชนะแล้วนะครับ ถ้ามีเงินเยอะพอผมก็จะโอนไปทำบุญสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์นี้เยอะๆครับ แต่ ก่อนจะถึง ๕ ธนวาคม นี้ผมก็จะพยายามโอนเงินทยอยไปเรื่อยๆครับ เพราะผมไม่สบายใจที่บวชมาแล้วไม่รู้ว่าของที่โยมถวายอันไหนคือของสงฆือันไหนคือของส่วนตัว แต่ผมก็สบายใจขึ้นมากแล้วครับ

 19. ภักศิริ พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 100 บาท

  นาย ภักศิริ ภักดีเสมอ และครอบครัว

  โอนจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 21/09/2554 ตอนเที่ยง

  ปล.ตอนผมบวชและสึกออกมาผมได้นำเงินและของใช้บางอย่างมาใช้หลังจากสึกโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งตอนนี้ทำให้ผมไม่สบายใจมาก ตอนนี้ผมใด้ร่วมทำบุญปิดทอง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ทำให้ผมสบายใจมากครับ

 20. จิรัฏฐ์ พูดว่า:

  ร่วมบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 35 บาทครับ

 21. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขอกราบอนุโมทนากับพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูง
  และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 22. เจี๊ยบ พูดว่า:

  อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะค่ะ
  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ ในนามของ
  – ประจบ ใจเอื้อ
  – หทัยรัตน์ เสาร์สัก
  จำนวน 300 บาท
  สาธุค่ะ

 23. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 24. OS พูดว่า:

  ได้โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 1500 บาท วันที่ 14 ตค.54 เวลาประมาณหกโมงเช้าค่ะ

 25. เด็กน้อย พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่15/10/11 เวลา16.34
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20 บาท ครับ

 26. วาทินี พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 100 บาทโอนแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554เวลา 08.25น.ยอดโอน 200บาท อีก 100บาท ร่วมบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปค่ะ

 27. วา พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 380 บาท เมื่อวันที่18ต.ค.54เวลา10.41 ผ่านบัญชี 211 2 3287 9
  ธ.กสิกรไทย

 28. วุฒินันท์ พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่25/10/11 เวลา11.18
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20

 29. พิมพ์ พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 180บาท โอนเงินวันที่8/11/2011เวลา21:19บัญชีกสิกรไทย211232879

 30. วุฒินันท์ พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  100 บาทครับ โอนเงินวันที่11/11/11 เวลา17.00
  นายอำนวย 20 บาท นางนพนันต์ 20 บาท
  นายวุฒินันท์ 10 บาท นางนิด เก้าสี 20 บาท นางสาววารี 10 บาท คุณภู และหลวงลุง 20

 31. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 32. mooounzaa พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา
  จำนวนเงิน 340 บาท
  โอนเงินวันที่ 12 พ.ย.2554 เวลา 20.38 น.
  เข้า: ธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาพระพุทธบาทชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-2-32879-6

  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยครับ

 33. ราชนาวี พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา ด้วยขอรับ

  โอนจากบัญชี nar01
  ชื่อบัญชีผู้โอน
  ธนาคารผู้รับโอน ธ.กสิกรไทย – KBANK
  เลขที่บัญชีผู้รับโอน 211-2-32879-6
  ชื่อบัญชีผู้รับโอน MR. CHANA SIRIPAIROJN
  จำนวนเงิน (บาท) 100.00
  ค่าธรรมเนียม 25.00
  กำหนดวันโอน 24/11/2011 07:38:09 PM
  หมายเลขอ้างอิงรายการ tmbi14200017
  หมายเลขอ้างอิงระหว่างธนาคาร 322138240167

 34. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 35. titapoonyo พูดว่า:

  ได้ร่วมทำบุญ 300 บาทครับ

 36. Wasan์ พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 200.67 บาทครับ
  โอนเงินเมื่อ 23/11/2554 – 13:47:45 น. อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญสร้างพระและปิดทองครับ สาธุ 🙂

 37. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆ ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 38. ร่วมบุญโดย นายวีระพงศ์ ดวงอุปะและครอบครัว
  ผมร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 4 ศอก 1000 บาท ร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุก 1000 บาท รวมเป็นเงินที่โอน 2000 บาทครับ ผมได้โอนเงินสดเข้าบัญชีอาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ 211-2-32879-6 จากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก ดินแดง วันที่ 28 พ.ย.2554 เวลา 10.51 น. ขอทุกท่านร่วมโมทนาบุญร่วมกันครับ

 39. ชุติิกาญจน์ พูดว่า:

  วันทีื 26/11/54 เวลา 13.57 ได้โอนเงินร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวน 150 บาท
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ อนุโมทามิ

 40. ผมและครอบครัวขอร่วมบุญปิดทองด้วย จำนวน ๕๐๐ บาท โอนแล้วเมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๗.๒๗ น. ขอโมทนากับทุกท่านครับ

 41. พี่ชนะครับ ผมโอนเงินไปร่วมปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ ด้วยนะครับ 500.55 โอนไปแล้วครับ เมื่อสักครู่

  นิวัต เจริญชล และครอบครัวครับ

 42. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกๆ ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 43. arm พูดว่า:

  สาธุ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านๆด้วยครับ

 44. ผม ภรรยาและบุตร ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 1,980 บาท โอนเมื่อเวลา 11.15 น.30/11/54 ครับ และขอโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยครับ

 45. จิรภัทร พูดว่า:

  ร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  จำนวนเงิน 500 บาท
  นางสาวจิรภัทร เจเถื่อน และครอบครัว
  โอนจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 0316411 เข้าบัญชี 211-2-32879-6
  วัน-เวลาที่ทำรายการ 29/11/2554 – 12.28 น.
  “ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ที่ได้ติดค้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
  ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ และขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่ทำบุญนี้ด้วยค่ะ”

 46. ก้อย พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
  วันที่ทำรายการ: 02/12/2011 03:44:07 AM. โอนเงิน เพื่อเข้าบัญชี: 211-2-32879-6 จำนวนเงิน 5000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  1. นางอุมา ชาติรักษา 620 บาท
  2. นายสรรเพชญ ชาติรักษา 1550 บาท
  3. นายวิบูลย์ หาญดิลก 930 บาท
  4. นางเณศรา ชาติรักษา 1900 บาท

  รวมเป็นเงินทั้งหมด 5000 บาท

  ขออนุโมทนาบุญของทุกท่านด้วยค่ะ

 47. jeabgolf พูดว่า:

  จารุวรรณ เชื้อเอี่ยม ขอร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย วันนี้เวลา 16:05 น.ด้วยค่ะ
  ขอกุศลผลบุญจากการร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก 4 ศอกนี้ ให้ชำระหนี้สงฆ์ที่ได้ติดค้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ให้หมดไป ณ บัดนี้ ด้วยเถิด และขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่ทำบุญนี้ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 48. Petch พูดว่า:

  โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ
  ขอมีส่วนร่วมในบุญกุศลทั้งหมด
  กับทุกๆ ท่านด้วยครับ

 49. TAWAN พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลด้วยค่ะ สาธุค่ะ

 50. อารียา พูดว่า:

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธู

 51. Patiharn พูดว่า:

  ปิดทองเส็จแล้วใช่ไหม อดเลย

 52. อนุโมทนาบุญด้วยคะ สาธุสาธุสาธุ จากสมพิศ วิลสันและครอบครัว ฟิลิป ทูล และครอบครัว

 53. Ksorn พูดว่า:

  ขออนุโมทนาบุญกับผู้ทำบุญและผู้ร่วมบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์เพื่ออานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์ครั้งนี้ด้วยเถิด สาธุ

ความเห็นถูกปิด