เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน
ในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

พระเจ้าแผ่นดิน ๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๓

พระเจ้าแผ่นดิน ๔

พระเจ้าแผ่นดิน ๕

พระเจ้าแผ่นดิน ๖

พระเจ้าแผ่นดิน ๗

พระเจ้าแผ่นดิน ๘

พระเจ้าแผ่นดิน ๙

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๐

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๓

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สาระธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร