เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ

เสียงธรรม-พุทธวิธีชนะความโกรธ
โดยพระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๑

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๒

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๓

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๔

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๕

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๖

พุทธวิธีชนะความโกรธ ๗

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สาระธรรม, เสียงธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร