ภาพงานบวชวันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๘ และงานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

เวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มพิธีบวงสรวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์รวมทั้งเทพพรหมและผู้มีพระคุณทั้งหลาย
บวงสรวงเสร็จ อ.วิภาพรได้ปฐมนิเทศน์ผู้มาบวชและทำวัตรสวดมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลาประมาณเที่ยง เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร
วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น มาเป็นประธานบวชแทนท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก

ผู้บวชฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร

เสร็จพิธีบวชแล้วก็ร่วมกันถวายสังฆทาน

เวลาประมาณบ่าย ๒ เริ่มพิธีถวายพระพุทธเจ้าองค์ดำ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ,พระผง และแผ่นดวงของผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน

พระสงฆ์จากวัดถ้ำเอราวัณเมตตามาร่วมพิธีและสวดชยันโตในพิธีถวายพระ

ต่อจากนั้นเป็นการฝึกมโนมยิทธิ โดย อ.ภุชงค์ จากวัดป่าซางงาม จ.ลำพูน
นำฝึกรวมผู้ที่ฝึกได้แล้วในศาลาใหญ่

ผู้บวชที่มาใหม่แยกฝึกกันตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศาลาเล็ก และโรงอาหาร

เช้าวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ร่วมกันใส่บาตร
และฟังธรรมจากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา

หลังจากทำวัตรสวดมนต์และรับประทานอาหารแล้ว ประมาณเที่ยง
เริ่มฝึกมโนมยิทธิรอบที่ ๒ ในศาลาใหญ่ฝึกรวมคนที่ได้แล้วโดย อ.เปิ้ล
ส่วนคนใหม่ที่ฝึกยังไม่ได้ ออกมาฝึกใหม่อีกครั้ง

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจและหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จำลอง

เวลาประมาณบ่าย ๒ ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
จากสำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

หลังจากทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร

เช้าวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ หลังเจริญกรรมฐานแล้ว
ร่วมกันใส่บาตรและฟังธรรมจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง สระบุรี

ช่วงเที่ยง อบรมสมาธิและนำฝึกมโนมยิทธิรวมโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค จากเว็บพลังจิต

ช่วงเย็นหลังทำวัตรสวดมนต์แล้ว ฟังธรรมโอวาทจาก
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

เช้าวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ หลังจากเจริญพระกรรมฐานแล้ว
ใส่บาตรท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี

ทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรมแล้วร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหาร

เวลาประมาณเที่ยงเริ่มถวายสังฆทานและทอดผ้าป่าก่อนพิธีลาสิกขา

หลังพิธีลาสิกขาแล้ว ผู้บวชนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย
จากนั้นนำถวายบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ร่วมบำเพ็ญกันมาตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันสุดท้าย
น้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และนำกล่าวคำอธิษฐาน-อุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร