ภาพพิธีสรงน้ำพระฯ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ


สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

มณฑปจตุรมุข เป็นสถานที่ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ
สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปานและรูปหล่อหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พระบรมสารีริกธาตุเพชร จะอัญเชิญมาให้สักการะบูชาและสรงน้ำปีละครั้ง

พระพุทธรูปและรูปหล่อพระสุปฏิปันโนที่อัญเชิญมาให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาและสรงน้ำ
๑.สมเด็จองค์ปฐม ๒.สมเด็จพระพุทธกัสสป ๓.สมเด็จองค์ปัจจุบัน ๔.พระปัจเจกพุทธเจ้า
๕.พระศรีอาริยเมตตรัย ๖.พระสีวลีมหาเถระ ๗.หลวงปู่ทวด ๘.หลวงปู่โต ๙.ครูบาศรีวิชัย
๑๐.หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ๑๑.หลวงพ่อจง ๑๒.หลวงพ่อฤาษี ๑๓.หลวงปู่เสาร์
๑๔.หลวงปู่มั่น ๑๕.หลวงปู่อ่อน ๑๖.หลวงพ่อกลั่น ๑๗.หลวงปู่คำคนึง ๑๘.หลวงปู่แหวน
๑๙.หลวงปู่ฝั้น ๒๐.หลวงปู่สิม ๒๑.หลวงปู่บุดดา ๒๒.ครูบาพรหมจักร ๒๓.ครูบาธรรมชัย
๒๔.ครูบาอภิชัยขาวปี ๒๕.หลวงพ่อเกษม เขมโก ๒๖.หลวงปู่เส็ง ๒๗.หลวงปู่เย็น
๒๘.หลวงพ่อสิมมา ๒๙.หลวงพ่อบุญเย็น ๓๐.หลวงพ่อจวน ๓๑.หลวงพ่อวรรณา
๓๒.หลวงปู่เครื่อง ๓๓.หลวงปู่หงษ์ ๓๔.หลวงพ่อจรัญ ๓๕.หลวงพ่อคูณ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ

ถวายสังฆทานเสร็จแล้วนำขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัย ชักบังสกุลเพื่ออุทิศกุศล
และเริ่มพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อพระสุปฏิปันโน

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อพระสุปฏิปันโน แล้วสรงน้ำพระและผู้อาวุโส

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ ภาพพิธีสรงน้ำพระฯ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

  1. panawan พูดว่า:

    อนุโมทนา สาธุ

ความเห็นถูกปิด