ครบรอบ ๒๕ ปี ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ ๒๕ ปีในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศรัทธาได้มีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เรื่อยมา ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง ได้โปรดให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอำนวยการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระจิต

สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งที่ดินคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๗ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์พุทธศรัทธา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถวายเพื่อบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑.งานก่อสร้างถาวรวัตถุ

๑.๑ กุฏิกองทุนศูนย์ฯ

เป็นถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๒๘ ได้ต่อเติมและปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


ภาพกุฏิกองทุน ถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธาภาพกุฏิกองทุน ณ ปัจจุบัน

๑.๒ ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)เป็นองค์ประธานในพิธี ในปี ๒๕๕๓ ได้มีการปรับปรุงทำฝ้าเพดานและติดมุ้งลวดทั้งหลัง เพื่อใช้เป็นที่พักเพิ่มเติมของผู้มาบวชเนกขัมมะบารมีซึ่งมีมากขึ้นทุกปี


ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา


ปรับปรุงทำฝ้าเพดานและติดมุ้งลวดเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ กุฏิอำนวยการ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๓๒ ตามที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีบัญชาให้สร้างควบคู่กับศาลาหลังใหญ่ ใช้เป็นกุฏิรับรองพระที่ทางศูนย์พุทธศรัทธานิมนต์มาเจริญศรัทธา

๑.๔ ตึกกรรมฐาน

เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๓๕ ใช้สำหรับเป็นที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติพระกรรมฐาน ชั้นบนเป็นห้องพักรับรองคนได้ประมาณ ๖๐ คน ชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร

๑.๕ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นศาลาแท่นพระอุโบสถ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีบัญชาให้สร้างขึ้น ชั้นล่างใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลและชั้นบนเป็นมณฑปจัตุรมุข หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒


และได้มีพิธีเททองหล่อพระนาคปรก หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน รูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีฯ และพิธียกช่อฟ้าเอกมณฑปจตุรมุข เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เมตตามาเป็นประธานในพิธี


แบบศาลาพระสุธรรมยานเถระ


๑๗ ก.ย.๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ


พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังวางแผ่นศิลาฤกษ์ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ


๑๒ ส.ค.๕๓ พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ จุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวง เริ่มพิธีเททองหล่อพระ


พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอก มณฑปจตุรมุข

หน้าบันมณฑปจตุรมุข

 
ทิศตะวันออกเป็นรูปสมเด็จองค์ปฐม                               ทิศใต้เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ปาน

 
ทิศตะวันตกเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีฯ                           ทิศเหนือเป็นตราศูนย์พุทธศรัทธา


มณฑปจตุรมุข ภาพถ่ายล่าสุดเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ภายในมณฑปจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน และรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง พร้อมบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ


บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในมณฑปจตุรมุข


ผอบคริสตอลและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษีฯ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจุบัน ปิดทองประดับเพชรที่ซุ้มเรือนแก้วเสร็จแล้ว
รอช่างมาปั้นบัวและทำผ้าทิพย์ก็จะเสร็จสมบูรณ์

๑.๖ หอพระประดิษฐานพระนาคปรก

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระนาคปรก และหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฤาษี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และสร้างหอพระขึ้นบริเวณทิศตะวันตกของมณฑปจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระนาคปรก


พระนาคปรก


หอพระประดิษฐานพระนาคปรก

๑.๗ กุฏิกรรมฐาน

ใช้สำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมเวลามีงานบวชเนกขัมมะบารมี เป็นกุฏิถาวร ๕ หลัง และกุฏิชั่วคราว ๕ หลัง

๒.สร้างพระพุทธรูป

ศูนย์พุทธศรัทธาและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลายองค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก
ประดิษฐาน ณ มณฑปจตุรมุข


สมเด็จองค์ปฐม ก่อนปิดทองประดับเพชรสมเด็จองค์ปฐม ปิดทองประดับเพชรแล้ว

๒.๒ สมเด็จองค์ปฐม ปิดทองประดับเพชร ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว
ประดิษฐานในศาลาพระสุธรรมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

๒.๓ สมเด็จพระพุทธกัสสป ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก

๒.๔ สมเด็จพระสมณโคดม (หลวงพ่อใหญ่) ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก
ประดิษฐานในศาลาพระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

๒.๕ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ประดิษฐานในมณฑปจตุรมุข

๒.๖ พระปางปฐมเทศนา
สร้างถวายพระราชกุศลครบ ๕๐ ปีทรงผนวช

๒.๗ พระทันใจปางปฐมเทศนาพร้อมปัญจวัคีย์
เป็นตราสัญลักษณ์ของศูนย์พุทธศรัทธา นอกจากสร้างพระแล้ว
ได้สร้างฉัตรปิดทองประดับเพชรและปลูกต้นโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

๒.๘ พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก
สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งวัน
ได้มีพิธีสร้างเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
ต่อไปต้องหาทุนเพื่อที่จะปิดทองคำแท้
เพื่อทุกคนที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์

๒.๙ สร้างพระพุทธรูปบรรจุในพระมหาเจดีย์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังนี้

๑.พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว
ถวายหลวงปู่ครูบาชัยวงษาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน ๒๕๐ องค์

๒.พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว
ถวายพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๒๕๐ องค์

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้าง พระพุทธรูปบรรจุในพระมหาเจดีย์ พระพุทธรูปเพื่อชำระหนี้สงฆ์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จองค์ปฐม(จำลอง) ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ๕ นิ้ว ๒ นิ้ว และพระผงสำหรับติดผนังในมณฑปจัตุรมุข รูปหล่อหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๓.งานก่อสร้างทั่วไป

มีโรงครัว, โรงเก็บของ, ห้องสมุดศูนย์, ห้องน้ำ-ห้องส้วม, โรงจอดรถ, กำแพง, ถนน, ถังเก็บน้ำใช้, ถังเก็บน้ำฝน, ท่อระบายน้ำ, ขยายเขตไฟฟ้าและโทรศัพท์, เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บันไดท่าน้ำ รวมทั้งวัสดุคุรุภัณฑ์ต่างๆ


ในปี ๒๕๕๓ มีผู้มาบวชเนกขัมมะบารมีเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงได้สร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ห้อง

๔.ที่ดินศูนย์พุทธศรัทธา

ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) เพื่อใช้สำหรับสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระคุณหลวงพ่อ โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้

๑.คณะพุทธศรัทธาร่วมกันบริจาค ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๓.๕ ตารางวา
๒.คุณสมพร พิสมัยและครอบครัว ๑๖๓ ตารางวา
๓.คุณสมพร พิสมัยและคุณสอาด พูลสวัสดิ์ ๑๐๕ ตารางวา
๔.คุณมนัส-คุณสมพร เพ็ญสุวรรณ ๖๕ ตารางวา
๕.คุณวรรณพร สุวรรณทรัพย์ ๖๒ ตารางวา
๖.คุณจำนงค์ ภู่ม่วง ๕๕ ตารางวา
๗.คุณพงษ์แก้ว น้อยวงษ์ ๔๖.๕ ตารางวา
๘.คุณศิรินันท์ บุญมากุล ๖๑ ตารางวา
๙.น.อ.สำรวย-คุณสุพิศ สุขเจริญ ๑๔๒ ตารางวา
๑๐.คุณประชุม สุรพันธ์เดชาชัย ๖๘ ตารางวา
๑๑.คุณสำราญ-คุณเฉลียว สังข์สุวรรณ ๑๐๒ ตารางวา
๑๒.คุณชนะ สิริไพโรจน์ และครอบครัว ๒๖๖ ตารางวา
๑๓.อ.วิภาพร วิรัชกุล,คุณสมภพ วังวิทยาฯ ๒๓๔ ตารางวา
๑๔.คุณเบ็ญจรงค์ จันทร์เรือง บริจาคที่ดินทำถนนเข้าศูนย์ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่

รวมที่ดินทั้งสิ้น ๗ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา เป็นเงิน ๔,๒๓๗,๖๓๓.๐๐ บาท

๕.กิจกรรมบำเพ็ญกุศล

๕.๑ การปฏิบัติพระกรรมฐาน

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีการปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันศุกร์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ได้นิมนต์พระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธา-ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม ทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน และมีการฝึกมโนมยิทธิ เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.


ทำวัตรสวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานทุกวันศุกร์ ๑๙.๓๐ น.


ฝึกมโนมยิทธิทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ๑๓.๐๐ น.

๕.๒ การนิมนต์พระสุปฏิปันโนมาโปรดพุทธบริษัทที่ศูนย์ฯ

ศูนย์พุทธศรัทธาได้กราบอาราธนา พระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธา มีการบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน–ฟังธรรม อบรมกรรมฐาน ในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๒๘ มาจนถึงปัจจุบัน

๑.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
๒.หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
๓.หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธัมมชโย วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่
๔.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
๕.หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
๖.หลวงพ่อพระธรรมปิฏก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๗.หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย
๘.หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
๙.หลวงพ่อคำพอง ติสโส วัดพัฒนาราม จ.อุดรธานี
๑๐.หลวงปู่เส็ง วัดบางนา จ.ปทุมธานี
๑๑.หลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง
๑๒.หลวงพ่อทวี ชุติณธโร วัดโรงช้าง จ.พิจิตร
๑๓.หลวงพ่อบุญเย็นประกาสิต สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช จ.เชียงใหม่
๑๔.หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
๑๕.หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.สระบุรี
๑๖.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
๑๘.หลวงปู่นาค วัดหนองโป่ง จ.สระบุรี
๑๙.หลวงพ่อวรรณา ปิยธโร วัดดอนพุด จ.สระบุรี
๒๐.หลวงพ่อประเสร็ฐ โอภาโส วัดโคกกระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๑.หลวงพ่อเสงี่ยม วัดใหม่สันติธรรม จ.ลพบุรี
๒๒.หลวงพ่อแหร่ม วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
๒๓.หลวงพ่อพระครูวิชาญชัยคุณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
๒๔.หลวงพ่อพระครูวิจารย์วิหารกิจ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร
๒๕.หลวงพ่อสุวัจน์ วัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี
๒๖.หลวงพ่อครูบาศรีนวล ธัมมาวุธโธ วัดเพลง จ.นนทบุรี
๒๗.หลวงพ่อพระครูสุวรรณสารคุณ วัดปัญจาภิรมย์ จ.สระบุรี
๒๘.หลวงพ่อเจริญ วัดไทยงาม จ.สระบุรี
๒๙.พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๓๐.พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร วัดอุดมวารี จ.เชียงราย
๓๑.พระอาจารย์โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
๓๒.หลวงพ่อเทพ ถาวโร วัดป่าเทพเนรมิต จ.ลพบุรี
๓๓.พระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
๓๔.พระอาจารย์บุญรัตน์ กันตจาโร วัดโขงขาว จ.เชียงใหม่
๓๕.หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
๓๖.หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
๓๗.หลวงตาปานทอง วัดป่าจุฬามณี จ.ลพบุรี
๓๘.พระอาจารย์บุญลือ วัดจำปา จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๙.พระครูมหานคราภิรักษ์ วัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๐.พระอาจารย์อำนวย วัดรามพงศาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๑.พระอาจารย์ทอง วัดโคกกระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๒.พระอาจารย์วิทยา กัลยาณธัมโม วัดราษฏร์บำรุง จ.สิงห์บุรี
๔๓.พระครูพิศาลธรรมโฆษิต วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๔.พระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๕.พระมหาพรเทพ นันทจันโท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๖.พระมหาสายชล ถานุตตโร วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
๔๗.พระมหาวิชัย อมโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๘.พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๙.พระมหาประกิจ อภินันโท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

๕.๓ รายการธรรมทัศนาจร

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดรายการธรรมทัศนาจร พาพุทธบริษัทไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ เป็นประจำตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ปี ๒๕๕๓) ได้จัดไปแล้วทั้งหมด ๓๐๐ กว่าครั้ง มีการถวายสังฆทาน ทอดกฐิน–ผ้าป่า และฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโนตามภาคต่างๆ จนสมาชิกเกิดความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้นำคณะฯ ไปร่วมทำบุญทอดกฐิน ทำพิธีสืบชะตา ถวายสังฆทานและฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน พร้อมสักการะบูชาสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งในภาคเหนือ


ครูบาน้อย เตชะปัญโญ ได้เมตตาทำพิธีสืบชะตาให้คณะศูนย์พุทธศรัทธา


ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงและทอดกฐินที่วัดบ้านเด่น กับครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล

๕.๔ งานบวชเนกขัมมะบารมี

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดให้มีงานบวชเนกขัมมะบารมีขึ้นปีละ ๔ ครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ปี ๒๕๕๓) ได้จัดไปแล้วจำนวน ๖๙ ครั้ง

เมื่อวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๖๘ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธี

๕.๕ งานทอดกฐินและผ้าป่าประจำปี

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดงานทอดกฐินและผ้าป่าเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒๙ ปี โดยในระยะแรกได้จัดทอดปีละ ๒ วัด ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างศูนย์ฯ ได้จัดทอดเฉพาะวัดท่าซุงเพียงวัดเดียว และพร้อมกันนี้ได้จัดทอดผ้าป่า ณ ศูนย์พุทธศรัทธาด้วย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และนำกฐินไปร่วมทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


องค์กฐิน ศูนย์พุทธศรัทธา ที่จะนำไปร่วมถวายมหากฐินวัดท่าซุง


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี

๕.๖ โครงการอบรมสมาธิเยาวชน

คณะพุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการอบรมสมาธิให้แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นการสนับสนุนโครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง อันเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของชาติ เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังนำแนวทางในการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน


เด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติสมาธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

 

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลปี ๒๕๕๓

งานบวชวันมาฆบูชา๒๗-๒๘ ก.พ.และวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๓

พิธีสรงน้ำพระ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓

งานบวชวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

พิธีเททองหล่อพระนาคปรกและยกช่อฟ้ามณฑปจตุรมุข

งานบวชวันแม่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

พิธีฉลององค์กฐิน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

งานทำบุญฉลองครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๓ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร