เสียงธรรม-ส่งวิญญาณกลับบ้าน

ส่งวิญญาณกลับบ้าน

เรื่องจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ของคนที่ตายก่อนหมดอายุขัย
ซึ่งเรียกว่าสัมภเวสี จากรายการตีสิบ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สาระธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร