เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อปาน

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับเก่า)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๗

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๘

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๙

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๐

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๗

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อปาน

  1. nunna พูดว่า:

    ขอโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ

ความเห็นถูกปิด