แจ้งสรุปงานการบูรณะซ่อมแซมสมเด็จพระพุทธกัสสปและขออนุญาตปิดบุญ


#แจ้งสรุปงานการบูรณะซ่อมแซมสมเด็จพระพุทธกัสสปและขออนุญาตปิดบุญ

ตามที่ศูนย์พุทธศรัทธาได้บอกบุญซ่อมบูรณะพระพุทธกัสสป ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก ซึ่งได้แจ้งความคืบหน้าไปนั้น ขณะนี้งานบูรณะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปงานพร้อมขอเชิญทุกท่านน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาร่วมกัน และขออนุญาตปิดบุญนี้ พร้อมนำรูปมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกันทั่วหน้า

* กราบอนุโมทนากับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ __/\__
………………………………………

#อานิสงส์การบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป

โดย หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

หลวงพ่อท่านได้เมตตาเทศน์ไว้ว่า นางวิสาขาเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้า อานิสงส์แห่งพุทธบูชา คำว่า พุทธบูชา มหาเตชวัณโต แปลเป็นใจความว่า การบูชาพระพุทธเจ้า ย่อมมีเดชมีอำนาจมาก การมีเดชมีอำนาจในพระพุทธศาสนา หมายถึง เดชอำนาจในด้านของความดีโดยเฉพาะเป็นทางนำมาซึ่งสันติสุข ต้นเหตุที่นางวิสาขา ทำไมจึงสวยเป็นเบญจกัลยาณีนั้นตามบาลีท่านกล่าวว่า ถอยหลังไปจากชาตินี้ในสมัยพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยนั้นนางวิสาขาก็มีความเลื่อมใส ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระพุทธกัสสป ปรากฏว่าในกาลครั้งหนึ่ง ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นเมื่อนางวิสาขาไปฟังเทศน์ มีพระท่านเทศน์ จึงตั้งใจจะไปฟังเทศน์แต่ในระหว่างทาง ปรากฎว่า นางวิสาขาไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเขาสร้างไว้ในสถานที่โล่งแจ้ง คือ ตากแดดและพระพุทธรูปนั้น มีรอยร้าวเปลือกกระเทาะ ทองก็ล่อนไปหมด ปูนก็กระเทาะจนแหว่ง แลดูไม่สวยสดงดงาม ไม่เจริญตา นางวิสาขาจึงเข้าไปกราบ นมัสการพระพุทธรูปตั้งใจเจริญใจเป็นพุทธบูชา กล่าวปฏิญาณว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากฟังพระธรรมเทศนาแล้ว จะให้ช่างมาทำนุบำรุงพระปฏิมากร รูปแทนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้มีความสวยสดงดงาม เมื่อนางไหว้พระพุทธรูป นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนางก็ไปฟังเทศน์เมื่อกลับมาก็เข้าไปกราบอีกและกล่าวคำปฏิญาณตามนั้น หลังจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านจึงได้สั่งให้นายช่างไปจัดการทำนุบำรุงรูปพระพุทธปฏิมากร ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ให้ดีคงเดิมและยังให้นายช่างปลูกโรง ทำหลังคาคลุมพระพุทธรูป ไม่ยอมให้ตากแดดตากฝนเหมือนเดิม

นี่แหละ บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นปัจจัยให้นางวิสาขาได้เบญจกัลยาณี คือมีความงาม 5 ประการ ทั้งนี้ก็เพราะว่า องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงรับรองเรื่องนี้ว่า การที่นางวิสาขาได้ เบญจกัลยาณี คือมีความดีถึง 5 ประการของรูปโฉมก็เพราะว่านางวิสาขาทำนุบำรุง ซ่อมแซมพระพุทธรูป ที่เก่าคร่ำคร่า มีสภาพไม่ดี ให้กลับมีสภาพสวยสดงดงาม เพราะอานิสงส์ทำความงามให้แก่ พระพุทธรูปอานิสงส์นี้จึงสร้างสรรค์ให้นางวิสาขาได้ #เบญจกัลยาณี#

พระธรรมเทศนาโดย พระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
#วิสาขาคนสวย#
จากหนังสือ:กฎของกรรม เล่มที่ ๔ หน้า ๑ – ๑๐

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๖๓, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, งานบุญศูนย์ฯ, สมเด็จองค์ปฐม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร