๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ฉลองครบรอบ ๒๔ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ฉลองครบรอบ ๒๔ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา

ในศุภวาระที่ศูนย์พุทธศรัทธาได้ก่อตั้งมาครบ ๒ รอบ ๒๔ ปี
จะขอนำประวัติและกิจกรรมต่างๆ โดยย่อมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘
ซึ่งเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย
คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลมหาราช
จวบจนบัดนี้ได้ก่อตั้งมาจะครบ ๒๕ ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานทำบุญฉลองครบรอบ ๒๔ ปี
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๖๖ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช

ในศุภวาระที่ศูนย์พุทธศรัทธาได้ก่อตั้งมาครบ ๒ รอบ ๒๔ ปี
จะขอนำประวัติและกิจกรรมต่างๆ โดยย่อมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา

คณะพุทธศรัทธา เกิดจากการรวมตัวของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑

ต่อมาได้จัดรายการธรรมทัศนาจร พาคณะไปกราบพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชพรหมยานครั้งแรกในปี ๒๕๒๒

จากนั้นมาได้พาคณะไปปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
และได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าซุงเป็นประจำทุกปี ปีละหลายครั้ง

หลวงพ่อได้อนุญาตผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิได้แล้วไปเป็นครูสอนกันต่อๆ ไป
ระยะแรกก็รวมตัวกันฝึกโดยอาศัยสถานที่ตามวัดต่างๆ บ้าง ตามโรงเรียนบ้าง
ก็มีผู้สนใจมาร่วมฝึกและฝึกกันได้มากพอสมควร

ต่อมาก็ได้ดำริกันที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
เพราะการไปอาศัยสถานที่ต่างๆ แม้เจ้าของสถานที่จะเต็มใจให้ใช้
แต่ก็ไม่สะดวกในการที่จะนิมนต์พระมาเจริญศรัทธาและสอนกรรมฐาน

จนกระทั่งปี ๒๕๒๘ ได้พบสถานที่ที่มีความเหมาะสม อยู่ติดริมทะเลสาป
เป็นสถานที่สงบเงียบ ร่มรื่น บรรยากาศดี เพราะอยู่ริมน้ำ
การเดินทางก็สะดวกเพราะติดถนนสายท่าเรือ-พระพุทธบาท

จากนั้นก็ติดต่อขอซื้อที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
เดิมเจ้าของที่ดินได้จัดสรรขายโดยได้แบ่งเป็นแปลง ๆ ตารางวาละ ๒๐๐๐ บาท

จากการที่เจ้าของที่ดินทราบว่าพวกเราจะซื้อไปเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
จึงได้เมตตาลดราคาจาก ๒๐๐๐ บาท เหลือตารางวาละ ๔๐๐ บาท

ภาพถ่ายเปรียบเทียบ ในมุมมองเดียวกัน ณ ปัจจุบัน
จากภาพบนตรงบริเวณเสาไฟฟ้า คือประตูทางเข้าศูนย์

เมื่อได้ติดต่อเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้ว ก็มาบอกบุญชักชวนสมาชิกของศูนย์ฯ
ช่วยกันซื้อที่ดินคนละแปลงสองแปลง

และได้เริ่มโครงการสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานขึ้น
โดยเริ่มดำเนินการในวันแรก คือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘

ภาพกุฏิกองทุน ถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา

ภาพกุฏิกองทุน ณ ปัจจุบัน

เริ่มดำเนินการสร้างกุฏิกองทุน และห้องน้ำจำนวน ๔ ห้อง
เสร็จแล้วก็สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน มาเป็นประธานในพิธี

ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา

ต่อมาในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระ
(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) พระราชทินนามในขณะนั้น
ได้มาโปรดศิษยานุศิษย์ที่ศูนย์พุทธศรัทธา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ หลวงพ่อได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธา
เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

หลวงพ่อได้เมตตาทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระประธานประจำศูนย์พุทธศรัทธา

หลวงพ่อได้มีบัญชาให้สร้างศาลาพระสุธรรมยานเถระ เป็นอาคาร ๒ ชั้น
ชั้นบนเป็นมณฑปจตุรมุข
ชั้นล่างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศล
และให้สร้างตึกอำนวยการควบคู่ไปด้วย

หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒

มณฑปจตุรมุข ภาพถ่ายล่าสุด พ.ย.๒๕๕๒

ตึกอำนวยการที่หลวงพ่อมีบัญชาให้สร้างควบคู่กับศาลาพระสุธรรมยานเถระ

ในปี ๒๕๓๕ ได้สร้างตึกกรรมฐาน
ชั้นบนเป็นห้องพักจุคนได้ประมาณ ๖๐ คน และชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร
สำหรับเลี้ยงอาหารผู้ที่มาบวชเนกขัมมะบารมีและมาปฏิบัติธรรม

ชมภาพบรรยากาศภายในบริเวณศูนย์พุทธศรัทธา

ภาพบรรยากาศภายในศูนย์พุทธศรัทธา

ต่อมาได้สร้างพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๘ ศอก
ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกว่าที่ศูนย์พุทธศรัทธานี้
เป็นแดนที่สมเด็จพระพุทธกัสสปท่านเคยเสด็จมา

พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในปี ๒๕๔๗ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานมหากุศลขึ้นคือ
พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิหน้าตัก ๓ ศอก
โดยทำพิธีเททองในวันมาฆบูชาที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗

สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก
ประดิษฐาน ภายในมณฑปจตุรมุข

ในศุภวาระครบรอบ ๕๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช
ศูนย์พุทธศรัทธาได้สร้างพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนา หน้าตัก ๕๐ นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

สร้างพระทันใจปางปฐมเทศนา เมื่อวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒

พระพุทธชินราช ประดิษฐานภายในมณฑปจตุรมุข
สร้างฐานพระพุทธชินราช
และกำลังเตรียมปิดทองประดับเพชรองค์พระและฐานฯ

กำลังปิดทองประดับเพชร ฐานสมเด็จองค์ปฐม

ป้ายศูนย์พุทธศรัทธาเดิม

ป้ายศูนย์พุทธศรัทธาเพิ่งจัดสร้างใหม่ในปี ๒๕๕๒
เป็นป้ายหินแกรนิตประดับลาย สร้างเสร็จและทำพิธีเจิมป้ายเมื่อวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

ณ ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศรัทธา ยังมีงานคงค้างและกำลังดำเนินการอยู่
อาทิ ปิดทองประดับเพชรพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก ๓ ศอกพร้อมฐานพระ
หน้าบันและติดกระจกผนังภายในมณฑปจตุรมุข
งานปูกระเบื้องพื้นมณฑปภายนอก
บันไดพญานาคด้านทิศตะวันออก
งานทำฝ้าเพดานศาลาชั้นล่าง และอื่นๆอีกมากมาย…

ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
สอบถามไปได้ที่ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง ต.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร