กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

      วันศุกร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธา ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ ร่วมพิธีออกนิโรธกรรมครั้งสุดท้ายของครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ สักการะบูชาพระบรมธาตุดอยตุงและพระบรมธาตุจอมกิตติ, วัดถ้ำผาจม, วัดร่องขุ่น, วัดห้วยปลากั้ง, วัดอนาลโยทิพยาราม และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
๑๗.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน
๑๗.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๘.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ
๑๘.๓๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
๐๕.๓๐ น.ถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมทำบุญใสบาตรครูบาอริยชาติ ออกนิโรธกรรม (ท่านเข้านิโรธกรรมรวม ๙ วัน ๔-๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๑.๓๐ น.สักการะบูชาพระบรมธาตุ และถวายสังฆทาน
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปสามเหลี่ยมทองคำ สักการะพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (อาหารกลางวัน)
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางตลาดแม่สาย ซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น
๑๗.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระอาจารย์วิชัย(พักค้างคืน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
๐๕.๓๐ น.ขึ้นรถตู้เดินทางไปทานอาหารเช้าที่ท่ารถขึ้นดอยตุง
๐๖.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอยตุง ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๐๗.๓๐ น.ออกเดินทางไปพระตำหนักดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงและพระตำหนัก
๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางจากพระตำหนักไปขึ้นรถบัส
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย
๑๒.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น ชมวัดและทำบุญตามอัธยาศัย (อาหารกลางวัน)
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดอนาลโยทิพยาราม ดอยบุษราคัม จ.พะเยา
๑๘.๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นตลาดพะเยา
๑๙.๐๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบัตร : รถปรับอากาศ vip รวมค่าและสังฆทานกองกลางและรถตู้ขึ้นดอยตุง
ที่นั่งละ ๒,๐๐๐ บาท

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

  1. naun พูดว่า:

    สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ความเห็นถูกปิด