กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ

นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุงและชมพระตำหนักฯ, วัดพระธาตุผาเงา, กราบพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ, แวะซื้อของฝากตลาดแม่สาย, วัดถ้ำผาจม, วัดห้วยปลากั้ง, วัดแสงแก้วโพธิญาณ และวัดร่องขุ่น

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๗.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน ๑๗.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๘.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ ๑๘.๓๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๐๖.๐๐ น.ถึง อ.แม่จัน รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐ น.ออกเดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปถวายสังฆทาน-ฟังธรรมวัดพระธาตุผาเงา
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปตลาดแม่สาย รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝาก
๑๖.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม (รับประทานอาหารเย็น หรือซื้อไปรับประทานที่วัด)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระธาตุดอยตุง ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระตำหนักดอยตุง
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดแสงแก้วโพธิญาณ ร่วมทำบุญงานฉลองวัด
๑๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น ชมวัดและทำบุญตามอัธยาศัย(อาหารเย็น)
๑๗.๓๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร