กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ๔ องค์ และสวดมนต์ข้ามปี
[ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘]

ในวโรกาสครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา ในปี ๒๕๕๘ นี้ ศูนย์พุทธศรัทธาจัดให้มีการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก จำนวน ๔ องค์ เป็นเวลา ๔ วัน โดยจะหล่อพระวันละ ๑ องค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย (ซึ่งจัดเป็นปีแรก) จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธาปี ๒๕๕๘

ส.ค.ส.๒๕๕๘ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

ขอเชิญฝึกมโนมยิทธิทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.

๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๘

๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระ

๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ งานบวชวันวิสาขบูชา ๒๕๕๘

๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน

ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ งานบวชวันแม่ ๒๕๕๘

๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ

๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานบวชเนกขัมมะบารมีวันพ่อ

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ส่วนที่เหลือ
[ซ่อมแซมห้องพัก ห้องน้ำ และทาสีอาคารทั้งหมด]

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมตลอด ๓๐ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร