ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมี วันแม่แห่งชาติ 11-13 ส.ค.2561

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๑
“วันแม่แห่งชาติ” พิธีเปิดป้าย “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”
และงานทอดผ้าป่าประจำปีเพื่อบูรณะซ่อมแซมมณฑปจตุรมุข
และโรงครัวศูนย์พุทธศรัทธา วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 036-200829,  081-8537803

วิธีการเดินทางมายังศูนย์พุทธศรัทธา คลิก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน recommend, กิจกรรม ๒๕๖๑, กิจกรรมประจำปี, งานบุญศูนย์ฯ, สารบัญ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร