กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๗
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ส่งเป็นธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 211-2-32879-6 ชื่อบัญชี อ.ชนะ สิริไพโรจน์

โอนแล้วแจ้งรายการที่ร่วมบุญได้ที่ เฟสบุ๊คศูนย์พุทธศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติม
อ.ชนะ สิริไพโรจน์   โทรฯ 081-8537803

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิโดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์ เดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานอบรมสมาธิ และฝึกมโนมยิทธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์ เดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานอบรมสมาธิ และฝึกมโนมยิทธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรม ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๒๐.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน และฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม เป็นองค์ประธานในพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร