กำหนดการงานบวชวันแม่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๕
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ส่งเป็นธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 211-2-32879-6 ชื่อบัญชี อ.ชนะ สิริไพโรจน์

โอนแล้วแจ้งรายการที่ร่วมบุญได้ที่ เฟสบุ๊คศูนย์พุทธศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติม
อ.ชนะ สิริไพโรจน์  โทรฯ 081-8537803

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์และปฐมนิเทศน์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน ใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินจงกรม
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานอบรมสมาธิและฝึกมโนมยิทธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระครูวีระปัญญาคม (พระอาจารย์ถวิล) วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสมพงษ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น. อบรมสมาธิและฝึกมโนมยิทธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและประพรมน้ำพุทธมนต์ จากพระมหาอาวรณ์ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม

วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตรพระสงฆ์ และทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น. ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อวัดสามไถ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๒.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๔.๐๐ น. นำอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร