ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิ.ย. ๒๕๕๓

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

      ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดรายการธรรมทัศนาจรภาคอิสานเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ เมื่อวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้นำคณะฯ ไปร่วมถวายสังฆทานและฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคอิสาน พร้อมสักการะบูชาสถานที่สำคัญ ดังนี้

        ๑. วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
        ๒. วัดป่าคูณคำวิปัสนา จ.สกลนคร
        ๓. วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร
        ๔. วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
        ๕. พระธาตุพนม จ.นครพนม
        ๖. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
        ๗. วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

ได้รวบรวมปัจจัยทำบุญตามวัดต่างๆ ไม่รวมที่ทำบุญใส่ตู้ตามอัธยาศัย เป็นเงินทั้งสิ้นรวม ๖๑,๙๘๙.๐๐ บาท ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

คณะได้ร่วมกันใส่บาตรและถวายสังฆทาน
รวบรวมปัจจัยร่วมซื้อทองคำเข้าคลังหลวงถวายหลวงตาพระมหาบัว
ได้ปัจจัยร่วมซื้อทองคำ ๑๘,๑๘๐.๐๐ บาท
และสร้อยข้อมือทองคำอีก ๑ เส้น(ประมาณ ๑ สลึง)

(ไม่มีภาพตอนถวายมาให้ชม เพราะทางวัดห้ามถ่ายภาพครับ)

มีธรรมะข้างกำแพงวัดป่าบ้านตาดมาฝากครับ

 

วัดป่าคูณคำวิปัสนา จ.สกลนคร

ศาลาที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งเจดีย์องค์ใหญ่

ถวายสังฆทานร่วมทำบุญสร้างวิหารทานกับวัดป่าคูณคำวิปัสนา
เสร็จแล้วเดินทางต่อไปวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

 

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร

น้อมสักการะบูชารอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์
ขณะที่พวกเราไปเป็นช่วงฝนตกชุก ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน

แต่ได้นำภาพในช่วงหน้าแล้งน้ำน้อยจะเห็นชัดเจน มาลงให้ชมด้วยครับ

คณะศูนย์พุทธศรัทธาได้รวบรวมปัจจัยร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตักกว้าง ๑๙ ศอก

พระธาตุวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ซึ่งมีมากมายหลายตู้

หลังจากถวายสังฆทานแล้ว
ท่านเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์เมตตาแจกพระธาตุเพื่อนำไปสักการะบูชา

 

วัดป่าสุทธาวาส‏ จ.สกลนคร

เมื่อถึงวัดป่าสุทธาวาส
คณะฯได้เข้าไปสักการะบูชาพระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ พิพิธภัณฑ์เป็นอันดับแรก จากนั้นก็เข้าที่พัก

กุฏิจำลองให้เห็นภาพในสมัยหลวงปู่มาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

พระอุโบสถวัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์และถวายสังฆทาน-ฟังธรรม

 

พระธาตุพนม จ.นครพนม

สักการะบูชาพระธาตุพนม พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธรูปประดิษฐานบริเวณด้านหลังขององค์พระธาตุพนม

 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด

เป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

นำสร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุ่ง จ.ร้อยเอ็ด
ใช้ทุนสร้างประมาณ ๓ พันล้านบาท

พระประธานในพระมหาเจดีย์

ภายในพระมหาเจดีย์จะมีรูปหล่อครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่น
เรียงรายอยู่มากมายหลายองค์


เสาภายในพระมหาเจดีย์เป็นรูปเทวดา สวยงามมาก

แบบย่อส่วนบุโรพุทโธจำลอง สร้างไว้ที่วัดป่ากุ่ง จ.ร้อยเอ็ด

 

วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

พระประธานของวัดป่าธรรมอุทยาน สร้างจากหินหยกขาว สวยงามมาก

ด้านซ้าย-ขวาของพระประธานเป็นพระพุทธรูปหินหยกเขียว

พระบรมสารีริกธาตุ ของวัดป่าธรรมอุทยาน

เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว องค์ใหญ่และสวยงามมาก

หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของวัดป่าธรรมอุทยาน

ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อสำราญ(หลวงพ่อกล้วย) ในศาลาบำเพ็ญกุศล

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน และรับแจกของที่ระลึก
จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอทุกๆ ท่านได้โมทนาบุญทั้งหมดร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๓ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

5 ตอบกลับไปที่ ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิ.ย. ๒๕๕๓

 1. โมทนาสาธุกับคณะธรรมศูนย์พุทธศรัทธาทุกท่านด้วยครับ

 2. เสขะ บุคคล พูดว่า:

  โมทนา สาธุ ……
  ปีติ สาธุ สาธุ สาธุ

 3. supphakrit พูดว่า:

  โมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ

 4. ภาพตะวัน พูดว่า:

  โมทนาทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านด้วย
  _/l\_ สาธุ

 5. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่เข้ามาชมและโมทนาบุญครับ

ความเห็นถูกปิด