เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๔

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๔
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๔

คำนำ-พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔<

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔

ปกิณกะธรรม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๔

 1. สาธุ..อนุโมทานากับทุกท่านที่นำมาเผยแผ่…
  ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทุกท่าน เทอญ

 2. สมบูรณ์ พูดว่า:

  อ.ชนะ ครับ ไม่ทราบว่า อาจารย์มีครบ ทุกตอนยังครับ
  ตอนนี้ มีถึงเล่มที่16 แล้ครับ เล่ม 17 กำลังจะพิมพ์ครับ
  ผมอยากให้อาจารย์ Up ไฟล์เสียงของ อ.เพ็ญศรี
  ที่อ่าน ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น ให้ครบทุกตอนครับ
  เท่าที่ดูตอนนี้ เห็นมี 4 เล่มครับ 7-10-11-14

 3. ขออนุโมทนากับ อ.ชนะ และทุกท่านที่นำธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ครับ

ความเห็นถูกปิด