เสียงธรรม-ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๒

ธรรมะจากพระสูตร ชุดที่ ๒
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

อุบาสก ๕ คน สาระธรรม อภิญญาบารมีธรรมหลวงปู่รอด วัดโคนอน

กากะเปรต สาระธรรม อภิญญาบารมีธรรมหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

กรรมของนางขุชุตรา สาระธรรม อภิญญาบารมีธรรมหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ๑

กรรมของพระมหาชนก สาระธรรม อภิญญาบารมีธรรมหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ๒

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร