ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๖๑

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พทธศรัทธา ประจำปี ๒๕๖๑

๑. ธรรมะทัศนาจรภาคเหนือ ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิบันโนภาคเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง, วัดพระธาตุผาเงา, วัดถ้ำผาจม, วัดร่องเสือเต้น, วัดห้วยปลากั้ง, วัดแสงแก้วโพธิญาณ ซื้อของฝากตลาดแม่สาย วันศุกร์ที่ ๑๒ – ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑

๒. ธรรมทัศนาจรงานทอดผ้าป่าประจำปี สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑

๓. งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๙ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวัน “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน วันเสาร์ที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมถวายพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก ๔ ศอก จำนวน ๒๔ องค์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

๔. งานบุญประจำปี วัดท่าซุง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๕. พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

๖. งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗. ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน วันศุกร์ที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๘. พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

๙. ธรรมทัศนาจร นำท่านร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง, วัดอัมพวัน, วัดเขาวงพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๐. งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๑ เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๑.งานทำบุญครบรอบ ๒๖ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒. พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๓. ธรรมทัศนาจร งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๔. ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (รอกำหนดวันทอดกฐิน)

๑๕. งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๒ และงานทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา วันเสาร์ที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น. ( มีพระสุปฏิปัณโณมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ ของเดือน )

ขอเชิญรับฟังรายการ “เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา” ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดบึงลัฏฐิวัน คลื่น เอฟ เอ็ม ๑๐๑ เม็กเฮริท วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๖ใ๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองที่นั่งรายการธรรมทัศนาจร ติดต่อได้ที่
ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง
คุณชนะ สิริไพโรจน์ 081-8537803
อาจารย์วิภาพร วิรัชกุล 081-9370244