ประมวลภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๔

ประมวลภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๔
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๖๒, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร