ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๖ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา และมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบก ในมณฑปจตุรมุข ในศุภวาระพุทธชยันตี ครบ ๒๖๐๐ ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และพิธีทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๕ ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกๆท่าน ได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

เริ่มจากการลงทะเบียน ทำวัตรสวดมนต์และปฐมนิเทศน์ผู้มาบวช
จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๖

ฟังธรรมโอวาทและทำพิธีบวชเสร็จแล้ว ผู้มาบวชนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย

จากนั้นได้ร่วมกันถวายสังฆทาน

เสร็จพิธีบวชแล้ว เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. อบรมสมาธิ
โดย อ.คณานันท์ ทวีโภค จากเว็บพลังจิต

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี จ.นครราชสีมา

ถวายสังฆทานหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

ถวายสังฆทานชุดพิเศษ

เช้าวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน
จากนั้นร่วมกันใส่บาตรและรับประทานอาหาร

นำกล่าวถวายข้าวพระและสวดบทสัพพโร เพื่อให้พรแก่คณะแม่ครัว เจ้าหน้าที่ที่มา
ช่วยจัดเตรียมอาหาร และผู้ร่วมทำบุญค่าอาหารทุกท่านทุกวัน เวลาเช้าและกลางวัน

รับประทานอาหาร

ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าบำเพ็ญธรรม เสร็จแล้วร่วมกันทำวัตรสวดมนต์

เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เริ่มฝึกมโนมยิทธิ อ.คณานันท์ นำฝึกมโนมยิทธิรวมในศาลาใหญ่

ส่วนคนที่มาบวชใหม่ ก็แยกไปฝึกนอกศาลาใหญ่ โดยแยกเป็นกลุ่ม

สรุปผลการฝึกมโนมยิทธิ การฝึกรอบแรกผู้มาฝึกใหม่ฝึกได้ ๔๐ คน
ฝึกนอกรอบช่วงกลางคืน ฝึกได้เพิ่มอีก ๑๐ กว่าคน
ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

หลังจากฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้ว ฟังธรรมโอวาท
จากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ถวายสังฆทานพระมหาสุชาติ

ถวายสังฆทานชุดพิเศษ

ช่วงค่ำหลังจากทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว
ฟังธรรมโอวาทหลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

ถวายสังฆทานหลวงพ่อพระราชสุเมธี

เช้ามืดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. นำเจริญกรรมฐาน
โดยหลวงพ่อพระราชสุเมธี จากนั้นหลวงพ่อได้นำเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

เวียนเทียนเสร็จแล้วก็ลงมาใส่บาตรหลวงพ่อพระราชสุเมธี

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่บุษบก
อ.วิภาพร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ผอบแก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องบวงสรวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

บุษบกและเครื่องบวงสรวง

ผอบแก้วคริสตอลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นแรกเป็นพระบรมสารีริกธาตุสีดอกพิกุลแห้ง
ชั้นกลางเป็นพระบรมสารีริกธาตุสีทอง
และชั้นบนสุดเป็นพระบรมสารีริกธาตุเพชรและพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม

หลวงพ่อพระราชสุเมธี จุดธูปเทียนก่อนเริ่มพิธีบวงสรวง

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในผอบแก้ว

หลวงพ่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมในผอบแก้ว

หลวงพ่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก

ผลไม้ในพิธีบวงสรวงด้านนอกมณฑป

ผู้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

เสร็จพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ก็ลงมาฟังธรรมโอวาท
จากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี

เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.เริ่มพิธีทอดผ้าป่าประจำปี และร่วมกันถวายสังฆทานก่อนพิธีลาสิกขา
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย เป็นองค์ประธานในพิธี

ถุวายสังฆทานเสร็จแล้วเริ่มพิธีลาสิกขา
จากนั้นผู้มาบวชถวายดอกไม้ธูปเทียนและนำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

  1. เก่ง พูดว่า:

    ร่วมอนุโมทนากับทุกท่าน หากมีโอกาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปร่วมบุญอีกนะคะ

  2. Phunyanuch พูดว่า:

    ขอโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกๆ ท่านค่ะ สาธุ สาธุ

  3. Ksorn พูดว่า:

    ขออนุโมทนาบุญกับผู้บวชและผู้ร่วมงานเนกขัมมะบารมีครั้งนี้ด้วยค่ะ. สาธุ

ความเห็นถูกปิด