ภาพงานบวชวันแม่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

      เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกๆท่าน ได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.เริ่มลงทะเบียนบวชและปฐมนิเทศน์
โดย อ.วิภาพร วิรัชกุล รองประธานศูนย์พุทธศรัทธา

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี

ผู้มาบวชถวายเครื่องสักการะบูชา

จากนั้นร่วมกันถวายสังฆทาน

เวลา ๑๔.๐๐ น.เริ่มฝึกมโนมยิทธิ 
ผู้ที่ฝึกได้แล้วรับการฝึกจากหลวงน้าสบสันต์ ในศาลาใหญ่

ผู้มาฝึกใหม่ แยกย้ายกันไปฝึก กลุ่มที่ ๑ ฝึกที่กุฏิอำนวยการ

กลุ่มที่ ๒,๓,๔ ฝึกในศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ

กลุ่มที่ ๕ ฝึกที่มณฑปจตุรมุช

ฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

กราบถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง ก่อนท่านเดินทางกลับ

หลังจากทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสมพงษ์ ญาณเมธี

ฟังธรรมเสร็จร่วมกันถวายสังฆทาน

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ หลังจากเจริญพระกรรมฐานแล้ว
ร่วมกันใส่บาตรและเดินจงกรม

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ
และหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ๒ องค์ที่ชมรมโมทนาบุญเว็บพลังจิตได้มอบให้ศูนย์พุทธศรัทธา

พระประธานประจำศาลาพระสุธรรมยานเถระ

เวลา ๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล ฐานุตตโร วัดมงคลชัยพัฒนา

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

เวลา ๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
นำฝึกคนที่ได้แล้วในศาลาใหญ่ โดย อ.เปิ้ล

คนใหม่แยกฝึก ตามสถานที่ต่างๆ กลุ่มที่ ๑ ฝึกที่ศาลาเล็ก

กลุ่มที่ ๒ ฝึกในศาลาเล็ก

กลุ่มที่ ๓ ฝึกในโรงอาหาร

กลุ่มที่ ๔ ฝึกที่ศาลาพระนาคปรก

เวลา ๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน 
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี จ.นครราชสีมา

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ 
เสร็จแล้วจุดเทียนชัยและนั่งสมาธิถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

จากนั้น ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์และเดินจงกรม

เวลา ๐๘.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ทุกวันเวลาเช้าและเพล ผู้มาบวชร่วมกันรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีลาสิกขา
โดยพระมหาอาวรณ์ จากวัดปันเสา จ.เชียงใหม่ เมตตามาเป็นองค์ประธาน

ทอดผ้าป่าแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน-ฟังธรรมโอวาท

ฟังธรรมเสร็จก็เริ่มพิธีลาสิกขา
และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งมีพระธาตุเสด็จมามากมาย

จัดเตรียมสถานที่ปูผ้าขาวเพื่ออัญเชิญพระธาตุที่เสด็จ
ตอนท่านพระมหาอาวรณ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ขออภัยที่ไม่มีภาพตอนประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เพราะท่านขอร้องไมให้ถ่ายภาพตอนประพรมนำพระพุทธมนต์

ขอทุกท่านได้อนุโมทนากุศลในงานบวชครั้งนี้ร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร