มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ

      ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นศาลาแท่นพระอุโบสถ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีบัญชาให้สร้างขึ้น ชั้นล่างใช้เป็น ศาลาปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศล ชั้นบนเป็น มณฑปจตุรมุข

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒


ได้มีพิธียกช่อฟ้าเอกมณฑปจตุรมุข เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เมตตามาเป็นประธานในพิธี

ศูนย์พุทธศรัทธาได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับศูนย์พุทธศรัทธา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อ ทำให้การก่อสร้างดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุบัน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

กิจกรรมนี้ปิดรับการร่วมบุญแล้ว

เริ่มก่อสร้างศาลาพระสุธรรมยานเถระ
กำลังยกเสาเอกตรงมุมมหาเศรษฐี ตามตำราของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

ช่วยกันผสมปูนและเทปูนก้นหลุมเสาเอกศาลาพระสุธรรมยานเถระ

๑๗ กันยายน ๒๕๓๒ พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังวางแผ่นศิลาฤกษ์

คุณชนะ สิริไพโรจน์ ประธานศูนย์พุทธศรัทธา
ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

เสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้พรผู้มาร่วมทำบุญ

แบบศาลาพระสุธรรมยานเถระ

มณฑปจตุรมุข วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗

มณฑปจตุรมุข วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

หน้าบันมณฑปจตุรมุข ด้านทิศใต้ เป็นรูปปั้นหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
ช่างได้ทาสีหน้าบัน และซุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว (กันยายน ๒๕๕๕)

หน้าบันมณฑปจตุรมุข ด้านทิศตะวันออก เป็นรูปสมเด็จองค์ปฐม
ช่างได้ทาสีหน้าบัน และซุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว (กันยายน ๒๕๕๕)

มณฑปจตุรมุข ธันวาคม ๒๕๕๕

ภายในมณฑปจตุรมุข ประดิษฐาน

สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาด ๓ ศอก พระประธานประจำศูนย์พุทธศรัทธา คลิกชมภาพสมเด็จองค์ปฐม ศูนย์พุทธศรัทธา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษี และท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔

บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
รูปหล่อหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี และท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔

บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานบุญศูนย์ฯ, มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

35 ตอบกลับไปที่ มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

 1. mooounzaa พูดว่า:

  ผมได้โอนเงิน ร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุขศูนย์พุทธศรัทธา

  โอนเงินจาก ธ.กสิกรไทย เวลา 15.23 น วันที่ 18 กันยายน 2554 จำนวนเงิน 100 บาท

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ

 2. kittinun พูดว่า:

  ผมและครอบครัวขอร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุข + ปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 1,225 บาทครับ

  ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ จงเป็นเหตุและปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติภพนี้

  หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอความไม่มี ความไม่รู้ คำว่าศัตรู ความติดขัดขัดข้องทั้งหลาย จงอย่าได้ปรากฎนับตั้งแต่บัดนี้ ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

  ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ จงสำเร็จกับทุกท่านเฉกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทุกประการ

  อนุโมทนากับทุกๆ ท่านด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 3. ชวดล พูดว่า:

  ขอร่วมบุญ 300 บาทครับ

  รายละเอียดการทำรายการ
  จากบัญชี xxx-x-xxxxx-x
  เพื่อเข้าบัญชี 211-2-32879-6 นายชนะ สิริไพโรจน์
  ชื่อบัญชี ชนะ สิริไพโรจน์
  จำนวนเงิน (บาท) 300.00
  ค่าธรรมเนียม (บาท) 15.00
  วันที่โอนเงิน 06/10/2011

  ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

 4. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
  โปรดประทานพรให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
  ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 5. ปรีดา พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญด้วย 132 บาท ครับ
  โอนเข้าบุญชีกสิกรแล้วครับ
  อนุโมทนาบุญพี่ชนะด้วยครับ

 6. ช่อทิพย์ พูดว่า:

  โอนเงินเข้ากสิกรไทย 500 บาทแล้วค่ะ วันที่ 02/01/12 เวลา 11.58 น. ขอร่วมสมทบทุน สร้างมณฑปจตุรมุขค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ

 7. ณัฐวัฒน์ พูดว่า:

  กระผมขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 80 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 04/01/55 เวลา 18:45 น.
  โอกาสหน้าก็จะขอร่วมบุญกันอีกครับ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างมณฑปแห่งนี้ด้วยนะครับ สาธุ

 8. ขจรศักดิ์ พูดว่า:

  ผมขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 250 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 20/02/55 เวลา 13:48 น.
  โอกาสหน้าก็จะขอร่วมบุญอีกครับ

 9. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 500 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 27/02/55 เวลา 11.49 น.
  ขอบพระคุณค่ะ

 10. อภิชัย พูดว่า:

  ได้โอนเงินร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา เป็นจำนวน 500 บาทเข้าบัญชี 2112328796 กสิกรไทย วันที่16/03/2555 เวลา 16.28 น. ครับ

 11. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 500 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 27/03/55 เวลา 10.05น.

 12. Thitima พูดว่า:

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สาธุ

 13. Thitima พูดว่า:

  ไม่ทราบว่าจะขอร่วมบุญส่งเป็นธนาณัติ(จากต่างประเทศ)ได้ไหมค่ะ?

 14. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  เรื่องส่งเป็นธนาณัติจากต่างประเทศได้สอบถามทางปณ.แล้วสามารถทำได้ครับ
  โดยไปติดต่อยังที่ทำการไปรษณีย์และแจ้งว่าจะส่งธนาณัติมาประเทศไทย
  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ครับ
  ส่ง นายชนะ สิริไพโรจน์ 77 หมู่ 7 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
  Thailand 18130
  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

 15. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 500 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 27/04/55 เวลา 12.56 น.

 16. Phunyanuch พูดว่า:

  ขอโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกๆ ท่านที่ร่วมในบุญนี้ค่ะ สาธุ สาธุ

 17. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 500 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 25/05/55 เวลา 10:14 น.

 18. เพณณี พูดว่า:

  ข้าพเจ้าได้โอนเงิน ร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุขศูนย์พุทธศรัทธา เป็นจำนวน 750 บาท เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย ขอบพระคุณค่ะ ขอร่วมอนุโมทนบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

 19. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 500 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 27/06/55 เวลา 09:49 น.

 20. Phunyanuch พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญทุกอย่างของศูนย์พุทธศรัทธาค่ะ – ปุณยนุช ภูธาคุณานนต์ และครอบครัว

  ** และขอโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมในบุญของศูนย์พุทธศรัทธาค่ะ สาธุ สาธุ

  เลขที่อ้างอิงการทำรายการ.: 27377593232012629 | วัน/เวลาการทำรายการ 29-06-2012 22:48:27

  บัญชีผู้โอน KTB*312-0-31589-3
  บัญชีผู้รับโอน KBNK*ชนะ สิริไพโรจน์*211-2-32879-6
  ชื่อบัญชี MR. CHANA SIRIPAIROJ
  จำนวนเงิน 100.00 บาท

 21. Name (required) พูดว่า:

  ร่วมสร้างทุกอย่างที่ มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา = 1000 บ

  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
  ว่าที่ ร.ต.ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย
  คุณ ชยานันต์ ต่อกุณ
  ดญ.ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย
  ดช.ณฐกร ศรีสิงห์ชัย
  นาย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย
  นาง รัชฎา ศรีสิงห์ชัย
  นาย ประชา ศรีสิงห์ชัย
  นาง รัศมี ศรีสิงห์ชัย
  นาย เสนาะ ต่อกุณ
  นาง เคียน ต่อกุณ
  นาง ชัญญา ต่อกุณ

 22. Ksorn พูดว่า:

  ขออุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการสร้างมณฑปจตุรมุข สมเด็จองค์่่ปฐม หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ด้วยค่ะ สาธุ

 23. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
  โปรดประทานพรให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
  ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 24. วันนี้ผมได้โอนเงินร่วมบุญ 100 บาท อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ
  …………………………………………..
  เพื่อเข้าบัญชี 211-2-32879-6 อาจารย์ชนะ ศูนย์พุทธศรัทธา
  ชื่อบัญชี ชนะ สิริไพโรจน์
  จำนวนเงิน (บาท) 100.00
  ค่าธรรมเนียม (บาท) 15.00
  วันที่โอนเงิน 23/09/2012
  บันทึกช่วยจำ ร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  แจ้งผู้รับโอน ส่ง SMS ภาษาไทย ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0841076106
  จาก : ศุภกิจ

 25. jintana พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  จำนวนเงิน 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท วันที่ 24 กันยายน 2555 ค่ะ
  ผู้บริจาค คุณแม่วันเพ็ญ และคุณจินตนา บัวเผื่อน

 26. chat พูดว่า:

  วันนี้ผมร่วมโอนเงินทำบุญเป็นเงิน500บาทครับ

 27. สุวรินทร์ พูดว่า:

  ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวน 200 บาทหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว
  เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ธนาคารกสิกรไทย
  วันที่ 27/09/55 เวลา 09.29 น.
  ขอบพระคุณค่ะ

 28. บุณญาดา พูดว่า:

  ร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 23.20 น.
  ขอบคุณค่ะ

 29. นิรวาณ พูดว่า:

  ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา
  จำนวนเงิน 200 บาท
  รายชื่อ อัญชิสา พูลประสาธน์พร
  กตัญชลี รัตนเรืองวิโรจน์
  จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวรรคโลก
  วันที่ 17/10/2555 เวลาประมาณ 18.00 น.
  ขอบพระคุณมากค่ะ

 30. ก้อง พูดว่า:

  ผมพิชัย, ขวัญจิตร, ก้องภพ ญาณสุคนธ์ ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวนเงิน 500 บาทโดยโอนเข้าธนาคารกสิกร สาขาพระพุทธบาท เข้าบัญชี อาจารย์ชนะ วันที่ 20/10/2012

 31. สุพัตรา พูดว่า:

  กราบเรียนอาจารย์ชนะ
  ขอร่วมบุญกับศูนย์พุทธศรัทธาค่ะ ได้โอนเงินเมื่อวันที่๑๐/๑๐/๕๕ เวลา ๑๑:๔๐ เข้าบัญชี ๒๑๑๒๓๒๘๗๙๖ จำนวน ๒๐๐๐ บาท ขอร่วมทำบุญกับอาจารย์ดังนี้นะคะ
  ร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ๕๐๐ บาท
  และขอร่วมบุญธรรมะทัศนาจรเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ ร่วมบุญกฐินวัดโขงขาว ๕๐๐ บาท
  ร่วมบุญถวายสังฆทานทุกวัด ๑๐๐๐ บาท

  กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
  สุพัตรา,นายเคียรอน,ด.ช.พีเจ ,ด.ญ.จิณา โครนิน (ไอร์แลนด์) และขอให้ทุกๆท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

 32. พนาวรรณ พูดว่า:

  อนุโมทนา สาธุทุกบุญทุกกุศล

 33. minniee พูดว่า:

  วันนี้ 05/03/56 ผมและเ้พื่อนโอนเงินร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา จำนวน 100 บาทครับ
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

 34. ปริญญา พูดว่า:

  วันนี้ร่วมบุญ 200 บาทครับ

  ขอให้ผลกุศลที่ได้ทำนี้ตกถึงนายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตาม และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยได้ล่วงเกิน ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

 35. ขอร่วมบุญสร้างมณฑปจตุรมุข จำนวน 50 บาทค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ

ความเห็นถูกปิด