ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

      วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง เริ่มพิธีเวลา ๙ โมงเช้า ชมภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำพระปี ๒๕๕๔

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร