เสียงธรรม-การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

เสียงธรรม ชุดการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
เสียงอ่านโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๒)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๓)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๔)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๕)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๖)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๗)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๘)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๙)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๐)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๑)

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า (๑๒)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สาระธรรม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ เสียงธรรม-การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

  1. มีความต้องการซีดีธรรมะ
    45/23 ม. 6 ต.บางพระ
    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (20110)

ความเห็นถูกปิด