เสียงธรรม-การปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น

ชุดการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

เรื่อง การแก้อารมณ์ฟุ้ง ๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๔

เรื่อง การแก้อารมณ์ฟุ้ง ๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๕

เรื่อง อิทธิบาท ๔ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๖

เรื่อง บารมี ๑๐ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๗

เรื่อง หมวดพระอริยเจ้า ๑ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด ๑

เรื่อง หมวดพระอริยเจ้า ๒ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด ๒

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร