สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for พฤษภาคม, 2010

เสียงธรรม-หลวงพ่อฤาษีฯ สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน

8 Comments

หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง สอนอานาปานุสสติกรรมฐาน
ระหว่างเข้าพรรษาปี ๒๕๒๑

ตอนที่ ๑ อานาปานุสสติกรรมฐาน

ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ

ตอนที่ ๓ อุปจารสมาธิ

ตอนที่ ๔ อารมณ์ของฌาน

ตอนที่ ๕ วิปัสสนาญาณ

ตอนที่ ๖ อารมณ์พระโสดาบัน ๑

ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน ๒

ตอนที่ ๘ พระสกิทาคามีมรรค

ตอนที่ ๙ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๑

ตอนที่ ๑๐ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๒

ตอนที่ ๑๑ พระสกิทาคามีมรรค-ราคะ ๓

ตอนที่ ๑๒ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๑

ตอนที่ ๑๓ พระสกิทาคามีมรรค-โทสะ ๒

ตอนที่ ๑๔ พระสกิทาคามีมรรค-โมหะ

ตอนที่ ๑๕ พระอนาคามีมรรค ๑

ตอนที่ ๑๖ พระอนาคามีมรรค ๒

ตอนที่ ๑๗ พระอรหัตตมรรค

ตอนที่ ๑๘ พระอรหัตตผล (ตอนจบ)

โป๊ยเซียน จริงๆแล้วท่านคือใคร?

1 Comment

โป๊ยเซียน จริงๆแล้ว ท่านคือใคร?
โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง

    คำว่าโป๊ยเซียน เซียนนี่เขาแปลว่าผู้วิเศษ โป๊ยแปลว่าแปด โป๊ยเซียนนี่แปลว่าผู้วิเศษแปดท่าน ได้แก่ พระอรหันต์แปดทิศ อาศัยที่พระต้องยืนกันเขต หรือยืนรักษาเขต ชี้เขต ๘ องค์ ยืนอยู่ใน ๘ ทิศ ประกาศเขตให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม ที่เวลานี้ที่เราเรียกกันว่า อุโบสถ

อ่านต่อ »

มนุษย์จริงๆแล้วมาจากไหนและอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ

1 Comment

มนุษย์จริงๆ แล้วมาจากไหนและอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

    ที่ว่าจะมีไฟบรรลัยกัลป์มา เพราะว่าคนมีจิตบาปมาก ศีล ๕ ทำไม่ค่อยจะครบ เช่น ปาณาติบาต เป็นต้น อายุมันจะน้อยลงทุกที จนกระทั่งอายุถึง ๑๐ ปีเป็นอายุขัย ตอนนี้เกิด “มิคสัญญี” ไม่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จะรบราฆ่าฟันกันมาก

อ่านต่อ »