สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ ๐๘๑-๘๕๓๗๘๐๓,๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

Archive for the ‘บทสวดมนต์-พระคาถา’ Category

เสียงสวดเมตตาใหญ่ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

Comments Off

  เมตตาพรหมวิหารภาวนา(เมตตาใหญ่) โดยหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

            

ไฟล์บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนา

บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนาและชัยมงคลคาถา

Comments Off

บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนาและชัยมงคลคาถา

  บทสวดเมตตาพรหมวิหารภาวนา(เมตตาใหญ่)

  บทสวดชัยมงคลคาถา(ชัยน้อย)

บทสวดคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

4 Comments

บทสวดคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

  บทนำ

  บูชาพระรัตนตรัย

  คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทสวดมนต์และคาถาประกอบดนตรี

2 Comments

บทสวดมนต์และคาถาประกอบดนตรี

  บทสวดอิติปิโส (พิเศษ)

  บทสวดนมัสการพระเกศแก้วจุฬามณี

  คาถาบูชาพระเจ้าสิบชาติ

  พระคาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ

  บทสวดบารมี ๓๐ ทัศน์

\x67\141\x6f\133\x70\170\x65