สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for the ‘หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง’ Category

เสียงธรรม-แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ

1 Comment

เสียงธรรม-แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ (หน้า A)

แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ (หน้า B)

เสียงธรรม-เนื่องในวันวิสาขบูชา

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-เนื่องในวันวิสาขบูชา

เสียงธรรม-ประวัติวันวิสาขบูชา

หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑

หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒

เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ประวัติหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

เสียงธรรม-หลวงพ่อฤาษีฯเทศน์เนื่องในวันสงกรานต์

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-หลวงพ่อฤาษีฯเทศน์เนื่องในวันสงกรานต์

หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง เทศน์เนื่องในวันสงกรานต์

เสียงธรรม-บุพกรรมของคน ๓ คน

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-บุพกรรมของคน ๓ คน

เสียงธรรม-บุพกรรมของคน ๓ คน โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

บุพกรรมของคน ๓ คน ตอนที่ ๑

บุพกรรมของคน ๓ คน ตอนที่ ๒

เสียงธรรม-พระมหากบินทร์

2 Comments

เสียงธรรม-พระมหากบินทร์ โดยหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

พระมหากบินทร์ ตอนที่ ๑

พระมหากบินทร์ ตอนที่ ๒

พระมหากบินทร์ ตอนที่ ๓

พระมหากบินทร์ ตอนที่ ๔

พระมหากบินทร์ ตอนที่ ๕