สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘ศูนย์พุทธศรัทธา’

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ๔ องค์ และสวดมนต์ข้ามปี
[ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘]

ในวโรกาสครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา ในปี ๒๕๕๘ นี้ ศูนย์พุทธศรัทธาจัดให้มีการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก จำนวน ๔ องค์ เป็นเวลา ๔ วัน โดยจะหล่อพระวันละ ๑ องค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย (ซึ่งจัดเป็นปีแรก) จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี

อ่านต่อ »

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครบรอบ ๒๙ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครบรอบ ๒๙ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครบรอบ ๒๙ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ในระยะแรกได้สร้าง กุฏิกองทุน ขึ้นมา ๑ หลังใช้เป็นที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ต่อมาในปี ๒๕๒๙ ได้สร้าง ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติพระกรรมฐาน

คลิกอ่าน ดำริในการสร้างศูนย์พุทธศรัทธา ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับ ศูนย์พุทธศรัทธา เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง

หลวงพ่อได้มีบัญชาให้สร้าง ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ชั้นล่างใช้เป็น ศาลาบำเพ็ญกุศล ชั้นบนเป็น มณฑปจตุรมุข และสร้าง กุฏิอำนวยการ เพื่อใช้เป็นกุฏิรับรองพระที่ทางศูนย์พุทธศรัทธานิมนต์มาเจริญศรัทธา และหลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒

คลิกชมภาพ มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีพิธียกช่อฟ้าเอกมณฑปจตุรมุข พิธีเททองหล่อ พระนาคปรก หล่อ รูปเหมือนหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี โดยพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เมตตามาเป็นประธานในพิธี และต่อมาได้สร้าง หอพระ ขึ้น บริเวณทิศตะวันตกของมณฑปจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระนาคปรก

คลิกชมภาพ พิธีเททองหล่อพระนาคปรก

ภายใน มณฑปจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก ปิดทองประดับเพชร พระประธานประจำศูนย์ฯ ซึ่งได้มีพิธีเททองหล่อในวันมาฆบูชาปี ๒๕๔๗ และประดิษฐาน สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน รูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ และ บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

คลิกชมภาพ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ

และในวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก และสร้าง ซุ้มสมเด็จองค์ปฐม ขึ้น บริเวณทิศตะวันออกของมณฑปจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ปิดทองประดับเพชร และได้มีพิธียกฉัตรซุ้ม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คลิกชมภาพ สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

ภายในบริเวณศูนย์พุทธศรัทธา ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก ซึ่งได้มีการบูรณะในปี ๒๕๔๙ จากเดิมองค์สีทองเป็นองค์สีขาว และในปี ๒๕๕๔ ได้มีการซ่อมแซมและทาสีใหม่ เนื่องจากผิวบางส่วนขององค์ท่านชำรุด

คลิกชมภาพ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญกุศลนั้น ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มี งานบวชเนกขัมมะบารมี ขึ้นปีละ ๔ ครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องใน วันเฉลิมฯ ๕ ธันวาคมและ ๑๒ สิงหาคม โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

คลิกชมภาพ งานบวชเนกขัมมะบารมี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ในปี ๒๕๓๕ ได้สร้าง ตึกกรรมฐาน ขึ้น ใช้สำหรับเป็นที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติพระกรรมฐาน ชั้นบนเป็นห้องพักรับรองคนได้ประมาณ ๖๐ คน ชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร และได้สร้าง กุฏิกรรมฐาน เป็นกุฏิถาวร ๕ หลัง และกุฏิชั่วคราว ๕ หลัง

เนื่องจากมีผู้มาร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๕๓ จึงได้สร้าง ห้องน้ำ เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ห้อง มีการสร้าง ตึกโรงอาหารใหม่ เพิ่มในปี ๒๕๕๔ และในปี ๒๕๕๖ ได้จัดสร้าง อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ขนาด ๒๔ คูณ ๕ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น พร้อมห้องน้ำ ๑๐ ห้อง เพื่อรองรับผู้มาบวชฯ ที่มากขึ้น

คลิกชมภาพ อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธาได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ สร้างพระพุทธรูป และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรื่อยมา โดยในปลายปี ๒๕๕๒ ได้มีการจัดสร้าง ป้ายศูนย์พุทธศรัทธา ขึ้นใหม่ และได้ทำพิธีเจิมป้ายในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธานในพิธี และได้ดำเนินการจัดสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ เสร็จเรียบร้อยในช่วงกลางปี ๒๕๕๗

ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีพิธีสร้าง พระทันใจปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก พร้อมพระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของศูนย์พุทธศรัทธา และได้สร้าง ฉัตรปิดทองประดับเพชรและปลูกต้นโพธิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

คลิกชมภาพ พิธีสร้างพระทันใจ ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก

และได้จัดสร้าง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งวัน ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ต่อมาได้ทำการปิดทองคำแท้ เพื่อทุกคนที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์ แล้วเสร็จปลายปี ๒๕๕๔

คลิกชมภาพ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ นี้ ศูนย์พุทธศรัทธาได้เริ่ม บูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ ซึ่งต้องใช้งบในการบูรณะประมาณ ๕ แสนบาท ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ ยังร่วมบุญได้เรื่อยๆ จนกว่าจะบูรณะเสร็จ ได้อานิสงส์ทั้งสร้างวิหารทานและชำระหนี้สงฆ์ด้วยครับ

คลิกชมภาพ ความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม

1 Comment

      ขณะนี้ (ก.ค.๒๕๕๖) ศูนย์พุทธศรัทธากำลังก่อสร้าง อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ขนาด 24 x 5 เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น พร้อมห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ ๑ ล้าน ๔ แสนบาท ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ

ส่งเป็นธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี อ.ชนะ สิริไพโรจน์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 211-2-32879-6

สอบถามเพิ่มเติม email : info@buddhasattha.com

อ.ชนะ สิริไพโรจน์ ประธานศูนย์พุทธศรัทธา โทรฯ 084-1076106
อ.วิภาพร วิรัชกุล รองประธานศูนย์พุทธศรัทธา โทรฯ 081-9370244

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ »

ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของถวายวัดท่าซุง

6 Comments

        ขออนุโมทนากับทุกท่านที่่ร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของช่วยวัดท่าซุงน้ำท่วมครับ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธา ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ฝากสิ่งของไปกับรถทหารที่นำโดยพระมหาสมบัติ จากกรุงเทพฯ ไปถวายวัดท่าซุง ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ สำหรับนักปฏิบัติใหม่

ปิดความเห็น บน คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ สำหรับนักปฏิบัติใหม่

คำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ สำหรับนักปฏิบัติใหม่
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

วัตถุประสงค์ของการฝึกมโนมยิทธิ

เพื่อให้นักปฏิบัติทุกท่าน พิสูจน์พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า นรก สวรรค์ พรหม นั้นมีจริงหรือไม่ พระนิพพานสูญจริงหรือ และเป็นการปฏิบัติทางลัดให้เข้าสู่พระนิพพานได้โดยเร็วขึ้น ไม่ใช่ฝึกเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อเป็นการโอ้อวดบุคคลอื่น หรือเพื่อไปเป็นหมอดูให้ชาวบ้าน

จุดประสงค์ให้ทุกท่านตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน โดยเริ่มเป็นพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ นักปฏิบัติทุกท่านควรศึกษา สังโยชน์ ๑๐ และบารมี ๑๐ ให้เข้าใจ และอารมณ์ของพระอริยเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลาย

ฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อได้แล้ว ควรฝึกฝนให้ชำนาญทุกอิริยาบถ โดยกำหนดจิตของตนไปเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระชินวรอยู่เป็นประจำ

การวางอารมณ์ ขณะเวลาปลอดเสียง

๑.ตัดความกังวลห่วงใยใดๆ ทั้งหลายให้หมดสิ้น และตั้งจิตแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง ตั้งจิตไว้ว่า เราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน

๒.กำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้งพิจารณาว่าเราเกิดมาเพื่อตาย ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้เป็นของสกปรก ไม่เที่ยง เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหลายและเสื่อมสลายไปในที่สุด ดินแดนที่มีความสุขอมตะคือพระนิพพาน ให้จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์

๓.เมื่อพิจารณาจิตสบายแล้ว ก็ใช้คำภาวนาว่า “นะ มะ พะ ธะ” พร้อมกับกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าว่า “นะ มะ” เวลาหายใจออกว่า “พะ ธะ” ภาวนาแบบสบายๆ อย่าบังคับให้ช้าหรือเร็วเกินไป (เมื่อรู้สึกอึดอัดให้หายใจเข้าช้าๆ หายใจออกช้าๆ ๓-๔ ครั้ง ก็จะหายเอง)

เมื่อหมดเวลาปลอดเสียงแล้ว ถ้าครูเข้าไปให้คำแนะนำ ขอให้นักปฏิบัติหยุดภาวนา วางอารมณ์เบาๆ แบบสบายๆ อย่าปักอารมณ์สมาธิให้แน่น จะเสียผล ตั้งใจฟังคำแนะนำ และปฏิบัติโดยพิจารณาตามไปด้วยทันที (ตั้งใจพิจารณาให้เห็นจริงด้วยปัญญา)

เมื่อจิตสามารถเคลื่อนตัวได้แล้ว การตอบคำถามให้ตอบตามความรู้สึกสัมผัสทางจิตก่อน มิใช่ เอาตาไปเห็น หรือ เอาหูไปฟังเสียง

ถ้าครูถามว่ามีความรู้สึกว่าเห็นอะไร ความรู้สึกของจิตแรกว่าอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นทันที อย่าไปลังเลสงสัย ถ้ามีอารมณ์ไม่แน่ใจ อารมณ์ลังเลสงสัยที่มาขวางอยู่ ท่านบอกว่าเป็นอารมณ์เลวที่กั้นความดี มาขวางอยู่ นักปฏิบัติควรศึกษาให้เข้าใจ และตัดอารมณ์สงสัยให้หมดไป

ขณะฝึกจิตมีสมาธิ อารมณ์จิตย่อมเป็นทิพย์

เป็นการสัมผัสจริง ไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดของเราที่จะสร้างขึ้น

ขณะฝึกตอบผิดหรือถูกยังไม่สำคัญ ขณะฝึกขอให้มีความมั่นใจในตนเอง ถือแบบปฏิบัติแบบโง่ๆ ไปก่อน ถ้าครูถามว่ารู้สึกเห็นเป็นสีอะไร ความรู้สึกของจิตแรกบอกสีขาว เราก็ตอบว่าสีขาวทันที อย่าใช้อารมณ์ที่สองหรือคิดต่อจะเกิดอุปาทาน

ข้อนี้ท่านนักปฏิบัติควรศึกษาให้เข้าใจ และควรระวังไว้ให้มาก เริ่มต้นฝึกไปแบบมืดๆ แบบตาบอดคลำช้างไปก่อน เมื่อศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ และชำนาญขึ้น ก็สามารถจะสัมผัสความเป็นทิพย์ได้ชัดเจน เหมือนตาเห็น (สภาพเห็นของจิตมีวงจำกัดมาก ฉะนั้นจึงต้องขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสมอ)

ข้อควรปฏิบัติในเวลาปกติ สำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้ว

ควรรักษาไว้ให้ดีขึ้น หรืออย่างน้อยก็ให้ทรงตัว โดยจำอารมณ์ตอนขณะฝึกได้ครั้งแรกๆ

และท่านที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่ ควรสำรวจตนเองเสมอว่า เราบกพร่องในข้อไหนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา (สำหรับท่านที่มาปฏิบัติใหม่ หัวข้อธรรมะบางข้ออาจยังไม่เข้าใจ ให้ศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน)

ควรระวังอารมณ์ของนิวรณ์ ๕ คือ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสระหว่างเพศ, ความโกรธความพยาบาท, ความง่วง, ความฟุ้งซ่าน, อารมณ์สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๕ อย่างนี้ ขณะปฏิบัติให้ละโดยเด็ดขาด

และในเวลาปกติระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน ควรกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก และใช้คำภาวนา “นะ มะ พะ ธะ” สลับกับการพิจารณาร่างกาย ให้จิตสะอาด แล้วไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่แดนพระนิพพาน ทำเสมอๆ หัดทำให้คล่องทุกอิริยาบถได้ยิ่งดี

เพราะหลวงพ่อท่านแนะนำว่า การที่เราจะเคลื่อนจิตไปได้นั้น ต้องอาศัยกำลังของสมาธิ การที่เราจะเห็นภาพได้ชัดเจน ต้องอาศัยวิปัสสนาญาณ และนักปฏิบัติทุกท่านที่ต้องการให้ได้ผลดี ต้องรักษา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ทรงตัวในระดับเดียวกันจึงจะได้ผลเต็มที่

ขอเชิญฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง มีการฝึกมโนมยิทธิ เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์ฯ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม มีฝึกมโนมยิทธิตามปกติ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม งดฝึก ตรงกับงานบวชเนกขัมมะบารมี

ท่านที่จะไปฝึก ควรไปถึงศูนย์ฯ ก่อนเที่ยงครึ่ง กรุณาโทรฯ แจ้งล่วงหน้า ว่าจะไปฝึกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ระบุจำนวนคนที่จะเข้าฝึก เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมครูฝึกให้พอเพียง เบอร์โทรฯ ติดต่อ ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖ หรือ ๐๘๑-๙๓๗๐๒๔๔

 

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ
โดย ศูนย์พุทธศรัทธา

หลายท่านที่ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิ และสนใจอยากฝึก มักมีปัญหาข้อข้องใจใคร่รู้ คณะผู้สอนมโนมยิทธิของศูนย์พุทธศรัทธา ได้ให้คำตอบไว้ และพร้อมตอบคำถามท่านที่สนใจ คลิกเข้าไปสอบถามเพิ่มเติม หรืออ่านคำถาม-คำตอบได้ที่ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา

 

หนังสือคำสอนเรื่อง มโนมยิทธิ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) รวบรวมโดย ศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติมโนมยิทธิ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ผลที่ได้จากการปฏิบัติมโนมยิทธิ การรู้จักใช้ญาณต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และการนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดกิเลส เป็นอีบุ๊ค เพื่อท่านที่สนใจจะได้ศึกษา เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป

โหลดอีบุ๊ค มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
โหลดอีบุ๊ค มโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

อ่าน มโนมยิทธิ ๑ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อ่าน มโนมยิทธิ ๒ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เสียงธรรม-แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

เสียงธรรม-คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ๒๕๒๘-๒๕๕๓

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ๒๕๒๘-๒๕๕๓

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ ๒๕ ปีในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศรัทธาได้มีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เรื่อยมา ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง ได้โปรดให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอำนวยการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระจิต

สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งที่ดินคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๗ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์พุทธศรัทธา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถวายเพื่อบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ »