สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘หลวงพ่อปาน’

เสียงธรรม-ประวัติหลวงพ่อปาน

1 Comment

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ฉบับเก่า)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๗

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๘

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๙

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๐

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๑

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๒

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๓

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๔

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๕

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๖

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตอนที่ ๑๗

ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อปาน

1 Comment

ประสบการณ์ตายของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    สมัยหลวงพ่อปานอายุ ๓๘ ปี ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้มีความดี ประกอบไปด้วยความเมตตาปรานี ท่านเป็นพระที่ช่วยป้องกันคนอื่นมามากก็ตาม แต่ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้

ตอนเย็นท่านเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำ ก็ถอดอังสะ อังสะของท่านมีพระเครื่องอยู่ด้วย แล้วท่านก็ล้ม ลุกไม่ได้ ท่านถูกบังฟัน เขาใช้คาถา ตั้งใจจะฟันคนไหน เขาก็ฟันผักฟันฟักแฟงก็ตาม เขาก็ว่าคาถาจะฟันให้ถูกตรงนั้น เขาฟันวัตถุแต่แผลมันปรากฏในร่างกาย ผิวหนังภายนอกไม่ปรากฏรอยแผล ท่านถูกบังฟันเป็นแผลยาวในอกข้างในและยังเป็นรอยนูน ผลที่สุดก็ต้องหามกันลงเรือแจว

อ่านต่อ »

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

4 Comments

ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
(ฉบับนอกวัด)

    เนื่องในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ จึงขอนำประวัติของหลวงพ่อปาน ซึ่งพระมหาวีระ ถาวโร หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้เล่าไว้ในหนังสือประวัติหลวงพ่อปาน มาให้อ่านกัน

เพื่อร่วมกันน้อมระลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของหลวงพ่อท่าน ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และศิษยานุศิษย์

อ่านต่อ »

หลวงพ่อฤาษี ถูกลองดี ต่อหน้าหลวงพ่อปาน

ปิดความเห็น บน หลวงพ่อฤาษี ถูกลองดี ต่อหน้าหลวงพ่อปาน

หลวงพ่อฤาษี ถูกลองดี ต่อหน้าหลวงพ่อปาน

      หลวงพ่อฤาษีฯ ท่านไปเที่ยวสวรรค์-นรกเป็นปกติ ท่านชอบปฏิปทาของพระโมคคัลลาน์และพระมาลัย พบเทวดาองค์ไหน ท่านก็จะสอบถามประวัติความเป็นมาของเขา เลยเป็นเหตุให้ท่านถูกลองดีต่อหน้าหลวงพ่อปาน

อ่านต่อ »