สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘ในหลวง’

เสียงธรรม-พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗

พรปีใหม่จากในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้เต็มกำลัง

ข้อสำคัญ จะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน

เสียงธรรม-ชุดพระเจ้าแผ่นดิน
ในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

พระเจ้าแผ่นดิน ๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๓

พระเจ้าแผ่นดิน ๔

พระเจ้าแผ่นดิน ๕

พระเจ้าแผ่นดิน ๖

พระเจ้าแผ่นดิน ๗

พระเจ้าแผ่นดิน ๘

พระเจ้าแผ่นดิน ๙

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๐

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๑

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๒

พระเจ้าแผ่นดิน ๑๓

เสียงธรรม-คำสอนของพ่อ

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-คำสอนของพ่อ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา
เชิญรับฟัง คำสอนของพ่อ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำสอนของพ่อ ๑

คำสอนของพ่อ ๒

คำสอนของพ่อ ๓

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สนทนากับ ในหลวง

7 Comments

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน สนทนากับในหลวง

      หลวงพ่อสรุปว่า นี่เป็นอันว่าน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ทรงสะเทือนในคำนินทาและสรรเสริญ ก็ทรงอุเบกขาเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ อาตมาจะถวายพระพร ให้ทรงอยู่ในด้านของพรหมวิหาร ๔ ก็เห็นว่าจะไม่มีผล เพราะว่าความดี ๔ ประการนี้ พระองค์ทรงมีแล้วเรียบร้อยทุกประการ

อ่านต่อ »