มโนมยิทธิ

  ขอเชิญฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น

มโนมยิทธิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

หลวงพ่อแนะนำการฝึกมโนฯสำหรับนักปฏิบัติใหม่

ประโยชน์ของการเจริญมโนมยิทธิ

การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ

คำถาม-คำตอบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกมโนมยิทธิ โดยศูนย์พุทธศรัทธา

● หลวงพ่อพระราชพรหมยานตอบปัญหามโนมยิทธิ
ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมาก่อน
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง

● เสียงธรรม-คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ
● เสียงธรรม-แนะนำผู้ฝึกมโนมยิทธิ