แจ้งสรุปงานการบูรณะซ่อมแซมปืดทองพระชำระหนี้สงฆ์

#แจ้งสรุปงานการบูรณะซ่อมแซมปืดทองพระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 3 องค์ และขออนุญาตปิดรับบุญ

ตามที่ศูนย์พุทธศรัทธาบอกบุญบูรณะซ่อมแซมองค์พระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก ๔ ศอก จำนวน ๓ องค์ ซึ่งเพจได้แจ้งความคืบหน้าไปนั้น ขณะนี้งานบูรณะซ่อมแซมและปิดทองได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปงานและขอปิดบุญนี้

ศูนย์พุทธศรัทธาขอนำภาพมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนา และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาร่วมกัน

* กราบอนุโมทนากับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ __/\__

***************************

ศูนย์พุทธศรัทธา

สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง

๙/๑๐/ ๒๕๖๖

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๖๖, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, งานบุญศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.