๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

        ในศุภวาระที่ศูนย์พุทธศรัทธาได้ก่อตั้งมาครบรอบ ๒๕ ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะขอนำประวัติและกิจกรรมต่างๆ โดยย่อมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาครับ

คณะพุทธศรัทธา เกิดจากการรวมตัวของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑

ต่อมาได้จัดรายการธรรมทัศนาจร พาคณะไปกราบพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยานครั้งแรกในปี ๒๕๒๒ จากนั้นมาได้พาคณะไปปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ) และได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าซุงเป็นประจำทุกปี ปีละหลายครั้ง

หลวงพ่อได้อนุญาตผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิได้แล้วไปเป็นครูสอนกันต่อๆ ไป ระยะแรกก็รวมตัวกันฝึกโดยอาศัยสถานที่ตามวัดต่างๆ บ้าง ตามโรงเรียนบ้าง ก็มีผู้สนใจมาร่วมฝึกและฝึกกันได้มากพอสมควร

ต่อมาก็ได้ดำริกันที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะการไปอาศัยสถานที่ต่างๆ แม้เจ้าของสถานที่จะเต็มใจให้ใช้ แต่ก็ไม่สะดวกในการที่จะนิมนต์พระมาเจริญศรัทธาและสอนกรรมฐาน

จนกระทั่งปี ๒๕๒๘ ได้พบสถานที่ที่มีความเหมาะสม อยู่ติดริมทะเลสาป เป็นสถานที่สงบเงียบ ร่มรื่น บรรยากาศดี เพราะอยู่ริมน้ำ การเดินทางก็สะดวกเพราะติดถนนสายท่าเรือ-พระพุทธบาท

จากนั้นก็ติดต่อขอซื้อที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ เดิมเจ้าของที่ดินได้จัดสรรขายโดยได้แบ่งเป็นแปลง ๆ ตารางวาละ ๒๐๐๐ บาท จากการที่เจ้าของที่ดินทราบว่าพวกเราจะซื้อไปเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม จึงได้เมตตาลดราคาจาก ๒๐๐๐ บาท เหลือตารางวาละ ๔๐๐ บาท


ภาพถ่ายเปรียบเทียบ ในมุมมองเดียวกัน ณ ปัจจุบัน
จากภาพบนตรงบริเวณเสาไฟฟ้า คือประตูทางเข้าศูนย์

เมื่อได้ติดต่อเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้ว ก็มาบอกบุญชักชวนสมาชิกของศูนย์ฯ ช่วยกันซื้อที่ดินคนละแปลงสองแปลง และได้เริ่มโครงการสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานขึ้น โดยเริ่มดำเนินการในวันแรก คือ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘

เริ่มดำเนินการสร้างกุฏิกองทุน


ภาพกุฏิกองทุน ถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา


ภาพกุฏิกองทุน ณ ปัจจุบัน

และสร้างห้องน้ำจำนวน ๔ ห้อง


ขณะนี้กำลังสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ห้อง เนื่องจากมีผู้มาบวชเนกขัมมะบารมีเพิ่มมากขึ้น

เสร็จแล้วก็สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน มาเป็นประธานในพิธี


ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา


ขณะนี้กำลังปรับปรุงศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ โดยทำฝ้าเพดานและติดมุ้งลวด
เพื่อใช้เป็นที่พักเพิ่มเติมของผู้มาบวชเนกขัมมะบารมีซึ่งมีมากขึ้นทุกปี

ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) พระราชทินนามในขณะนั้น ได้มาโปรดศิษยานุศิษย์ที่ศูนย์พุทธศรัทธา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ หลวงพ่อได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธา เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

อ่านดำริในการสร้างศูนย์พุทธศรัทธา ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


ภาพบริเวณศูนย์พุทธศรัทธาในวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาศูนย์พุทธศรัทธาครั้งแรก


หลวงพ่อได้เมตตาทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระประธานประจำศูนย์พุทธศรัทธา

หลวงพ่อได้มีบัญชาให้สร้างศาลาพระสุธรรมยานเถระ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นมณฑปจตุรมุข ชั้นล่างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศล และให้สร้างตึกอำนวยการควบคู่ไปด้วย


แบบศาลาพระสุธรรมยานเถระ


เริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลาพระสุธรรมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษี) กำลังช่วยกันเทปูนหลุมตอหม้อเสาเอก

หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒


พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ


พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังวางแผ่นศิลาฤกษ์ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ศูนย์พุทธศรัทธา


เสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้พรผู้มาร่วมทำบุญ


๑๒ ส.ค.๕๓ พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ จุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวง เริ่มพิธีเททองหล่อพระ


พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอก มณฑปจตุรมุข

หน้าบันมณฑปจตุรมุข

 
ทิศตะวันออกเป็นรูปสมเด็จองค์ปฐม                               ทิศใต้เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ปาน

 
ทิศตะวันตกเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีฯ                           ทิศเหนือเป็นตราศูนย์พุทธศรัทธา


มณฑปจตุรมุข ภาพถ่ายล่าสุดเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓


ตึกอำนวยการที่หลวงพ่อมีบัญชาให้สร้างควบคู่กับศาลาพระสุธรรมยานเถระ

ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้สร้างตึกกรรมฐาน ชั้นบนเป็นห้องพักจุคนได้ประมาณ ๖๐ คน และชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร สำหรับเลี้ยงอาหารผู้ที่มาบวชเนกขัมมะบารมีและมาปฏิบัติธรรม


ตึกกรรมฐาน ศูนย์พุทธศรัทธา

ต่อมาได้สร้างสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๘ ศอก ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกว่าที่ศูนย์พุทธศรัทธานี้ เป็นแดนที่สมเด็จพระพุทธกัสสปท่านเคยเสด็จมา

ชมภาพ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศูนย์พุทธศรัทธา


สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศูนย์พุทธศรัทธา


พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสร้างสมเด็จพระพุทธกัสสป

ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานมหากุศลขึ้น คือ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิหน้าตัก ๓ ศอก โดยทำพิธีเททองในวันมาฆบูชา ๗ มีนาคม ๒๕๔๗

ชมภาพพิธีเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐม ศูนย์พุทธศรัทธา


สมเด็จองค์ปฐม ก่อนปิดทองประดับเพชร


สมเด็จองค์ปฐม ปิดทองประดับเพชรแล้ว


บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในมณฑปจตุรมุข


ผอบคริสตอลและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษีฯ
สมด็จฯองค์ปัจจุบันปิดทองประดับเพชรที่ซุ้มเสร็จแล้ว รอช่างมาปั้นบัวที่ฐานและลายที่ผ้าทิพย์


พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างถวายพระราชกุศล
แด่พระเจ้าอยู่หัว ในศุภวาระครบ ๕๐ ปีที่ทรงผนวช

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้สร้างพระทันใจ (สร้างเสร็จในวันเดียว) ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก พร้อมฉัตรปิดทองประดับเพชรและต้นโพธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ชมภาพพิธีสร้างพระทันใจ ปางปฐมเทศนา ศูนย์พุทธศรัทธา


พระทันใจ ปางปฐมเทศนา

และเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้ทำพิธีหล่อพระนาคปรก พร้อมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง และทำพิธียกช่อฟ้ามณฑปจตุรมุข โดยพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีฯ และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก พร้อมใจกันมาร่วมในพิธี


พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ จุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวง เริ่มพิธีเททองหล่อพระ


พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอก มณฑปจตุรมุข


คลิกชมแฟ้มภาพพิธีเททองหล่อพระ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา


ภาพพระนาคปรกที่หล่อเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดทอง


ภาพพระนาคปรก ปิดทองเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ ก็ได้สร้างหอพระประดิษฐานพระนาคปรก


หอพระประดิษฐานพระนาคปรก ใกล้จะแล้วเสร็จ
ขณะนี้กำลังดำเนินการทำหน้าบันและติดกระจก


หอพระประดิษฐานพระนาคปรก

ปลายปี ๒๕๕๒ ได้มีการจัดสร้างป้ายศูนย์พุทธศรัทธาขึ้นใหม่ และในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีเจิมป้าย ศูนย์พุทธศรัทธา ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธานในพิธี


ป้ายศูนย์พุทธศรัทธา ที่จัดสร้างขึ้นใหม่


พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
เป็นองค์ประธานในพิธีเจิมป้ายศูนย์พุทธศรัทธา


ภาพบริเวณศูนย์พุทธศรัทธาจากมุมมองบนยอดมณฑปจตุรมุข

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธาได้กราบอาราธนาพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธา มีการบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน–ฟังธรรมอบรมกรรมฐานและในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๒๘ มาจนถึงปัจจุบัน


พระสุปฏิปันโนที่เมตตามาเจริญศรัทธา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

๑.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
๒.หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี
๓.หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธัมมชโย วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่
๔.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
๕.หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
๖.หลวงพ่อพระธรรมปิฏก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๗.หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย
๘.หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
๙.หลวงพ่อคำพอง ติสโส วัดพัฒนาราม จ.อุดรธานี
๑๐.หลวงปู่เส็ง วัดบางนา จ.ปทุมธานี
๑๑.หลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิปผลิวนาราม จ.ระยอง
๑๒.หลวงพ่อทวี ชุติณธโร วัดโรงช้าง จ.พิจิตร
๑๓.หลวงพ่อบุญเย็นประกาสิต สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช จ.เชียงใหม่
๑๔.หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
๑๕.หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.สระบุรี
๑๖.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
๑๘.หลวงปู่นาค วัดหนองโป่ง จ.สระบุรี
๑๙.หลวงพ่อวรรณา ปิยธโร วัดดอนพุด จ.สระบุรี
๒๐.หลวงพ่อประเสร็ฐ โอภาโส วัดโคกกระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๑.หลวงพ่อเสงี่ยม วัดใหม่สันติธรรม จ.ลพบุรี
๒๒.หลวงพ่อแหร่ม วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
๒๓.หลวงพ่อพระครูวิชาญชัยคุณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
๒๔.หลวงพ่อพระครูวิจารย์วิหารกิจ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร
๒๕.หลวงพ่อสุวัจน์ วัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี
๒๖.หลวงพ่อครูบาศรีนวล ธัมมาวุธโธ วัดเพลง จ.นนทบุรี
๒๗.หลวงพ่อพระครูสุวรรณสารคุณ วัดปัญจาภิรมย์ จ.สระบุรี
๒๘.หลวงพ่อเจริญ วัดไทยงาม จ.สระบุรี
๒๙.พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๓๐.พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร วัดอุดมวารี จ.เชียงราย
๓๑.พระอาจารย์โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
๓๒.หลวงพ่อเทพ ถาวโร วัดป่าเทพเนรมิต จ.ลพบุรี
๓๓.พระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
๓๔.พระอาจารย์บุญรัตน์ กันตจาโร วัดโขงขาว จ.เชียงใหม่
๓๕.หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
๓๖.หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
๓๗.หลวงตาปานทอง วัดป่าจุฬามณี จ.ลพบุรี
๓๘.พระอาจารย์บุญลือ วัดจำปา จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๙.พระครูมหานคราภิรักษ์ วัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๐.พระอาจารย์อำนวย วัดรามพงศาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๑.พระอาจารย์ทอง วัดโคกกระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๒.พระอาจารย์วิทยา กัลยาณธัมโม วัดราษฏร์บำรุง จ.สิงห์บุรี
๔๓.พระครูพิศาลธรรมโฆษิต วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๔.พระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๕.พระมหาพรเทพ นันทจันโท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๖.พระมหาสายชล ถานุตตโร วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
๔๗.พระมหาวิชัย อมโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๘.พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๔๙.พระมหาประกิจ อภินันโท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดรายการธรรมทัศนาจร พาพุทธบริษัทไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ เป็นประจำตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้วทั้งหมด ๓๐๐ กว่าครั้ง มีการถวายสังฆทานทอดกฐิน–ผ้าป่า และฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโนตามภาคต่างๆ จนสมาชิกเกิดความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก


รายการธรรมทัศนาจร พาผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีงานบวชเนกขัมมะบารมีขึ้นปีละ ๔ ครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบันได้จัดมาแล้วรวม ๖๙ ครั้ง


งานบวชเนกขัมมะบารมี จัดเป็นประจำปีละ ๔ ครั้ง


พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เป็นองค์ประธานในพิธีบวชเนกขัมมะบารมี เมื่อวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานทอดกฐินและผ้าป่าเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒๙ ปี โดยในระยะแรกได้จัดทอดปีละ ๒ วัด ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างศูนย์ฯ ได้จัดทอดเฉพาะวัดท่าซุงเพียงวัดเดียว พร้อมกันนี้ได้จัดทอดผ้าป่า ณ ศูนย์พุทธศรัทธาด้วย


งานทอดกฐินและทอดผ้าป่า ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และนำกฐินไปร่วมทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


องค์กฐิน ศูนย์พุทธศรัทธา ที่นำไปร่วมถวายมหากฐินวัดท่าซุง


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี

ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีการอบรมสมาธิให้แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติให้ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นการสนับสนุนโครงการแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง อันเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของชาติ เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีระเบียบวินัยกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังนำแนวทางในการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน


เด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติสมาธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธาจัดให้มีการเจริญพระกรรมฐาน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น. มีพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธา ทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน


ทำวัตรสวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานทุกวันศุกร์ ๑๙.๓๐ น.

มีการฝึกมโนมยิทธิเป็นประจำ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจร


ฝึกมโนมยิทธิทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ๑๓.๐๐ น.

และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้ ในศุภวาระวันเฉลิมฯ และวันครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา ทางศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงาน ทำบุญฉลองครบรอบ ๒๕ ปี งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๐ พิธีฉลองสมโภชน์พระนาคปรก รูปหล่อหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี และหอพระ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ (เสร็จในวันเดียว) หน้าตัก ๔ ศอก และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช


พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร