๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบรอบ ๓๐ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ในระยะแรกได้สร้าง กุฏิกองทุน ขึ้นมา ๑ หลังใช้เป็นที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ต่อมาในปี ๒๕๒๙ ได้สร้าง ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติพระกรรมฐาน


๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เริ่มก่อสร้างกุฏิกองทุน


กุฏิกองทุน ถาวรวัตถุหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา


กุฏิกองทุน ณ ปัจจุบัน


ศาลาพระภาวนาวิสุทธิคุณ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกของศูนย์พุทธศรัทธา

ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับ ศูนย์พุทธศรัทธา เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง

คลิกอ่าน ดำริในการสร้างศูนย์พุทธศรัทธา ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ หลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระ เป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวงสมโภช พระประธานประจำศูนย์ฯ


หลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธา เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง

หลวงพ่อได้มีบัญชาให้สร้าง ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ชั้นล่างใช้เป็น ศาลาบำเพ็ญกุศล ชั้นบนเป็น มณฑปจตุรมุข และสร้าง กุฏิอำนวยการ เพื่อใช้เป็นกุฏิรับรองพระที่ทางศูนย์พุทธศรัทธานิมนต์มาเจริญศรัทธา และหลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒


กุฏิอำนวยการ


หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒


พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังวางแผ่นศิลาฤกษ์ ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”>


ภาพมณฑปจตุรมุข มิถุนายน ๒๕๔๗


ภาพมณฑปจตุรมุข ๒๕๕๖


ภาพมณฑปจตุรมุข ๒๕๕๗ ด้านหน้าคือซุ้มสมเด็จองค์ปฐม

คลิกชมภาพ มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีพิธียกช่อฟ้าเอกมณฑปจตุรมุข พิธีเททองหล่อ พระนาคปรก หล่อ รูปเหมือนหลวงปู่ปาน-หลวงพ่อฤาษี โดยพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เมตตามาเป็นประธานในพิธี และต่อมาได้สร้าง หอพระ ขึ้น บริเวณทิศตะวันตกของมณฑปจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระนาคปรก


หลวงพ่ออนันต์ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าเอกมณฑปจตุรมุขและเททองหล่อพระนาคปรก


พิธีเททองหล่อพระนาคปรก


พระนาคปรกที่หล่อเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดทอง


พระนาคปรกปิดทองเรียบร้อยแล้ว


หอพระประดิษฐานพระนาคปรก

คลิกชมภาพ พิธีเททองหล่อพระนาคปรก

ภายใน มณฑปจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก ปิดทองประดับเพชร พระประธานประจำศูนย์ฯ ซึ่งได้มีพิธีเททองหล่อในวันมาฆบูชาปี ๒๕๔๗ และประดิษฐาน สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน รูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ และ บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

คลิกชมภาพ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิ

สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ พระประธานศูนย์พุทธศรัทธา


สมเด็จองค์ปัจจุบัน รูปหล่อหลวงปู่ปาน รูปหล่อหลวงพ่อฤาษีฯ และท่านท้าวมหาราชทั้งสี่


บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ในวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก และสร้าง ซุ้มสมเด็จองค์ปฐม ขึ้น บริเวณทิศตะวันออกของมณฑปจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ปิดทองประดับเพชร และได้มีพิธียกฉัตรซุ้ม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คลิกชมภาพ สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ที่หล่อเสร็จแล้ว ยังไม่ได้ปิดทองประดับเพชร


สมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก ปิดทองประดับเพชร

ภายในบริเวณศูนย์พุทธศรัทธา ประดิษฐาน สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก ซึ่งได้มีการบูรณะในปี ๒๕๔๙ จากเดิมองค์สีทองเป็นองค์สีขาว และในปี ๒๕๕๔ ได้มีการซ่อมแซมและทาสีใหม่ เนื่องจากผิวบางส่วนขององค์ท่านชำรุด

คลิกชมภาพ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์เดิมสีทอง


สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า บูรณะเป็นสีขาวในปี ๒๕๔๙


สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่อมแซมและทาสีใหม่ในปี ๒๕๕๔

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญกุศลนั้น ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มี งานบวชเนกขัมมะบารมี ขึ้นปีละ ๔ ครั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องใน วันเฉลิมฯ ๕ ธันวาคมและ ๑๒ สิงหาคม โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

คลิกชมภาพ งานบวชเนกขัมมะบารมี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
งานบวชเนกขัมมะบารมีปีละ ๔ ครั้ง
๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ งานบวชเนกขัมมะบารมีวันมาฆบูชา

๓๐ พ.ค.-๑ มิ.ย.๒๕๕๘ งานบวชเนกขัมมะบารมีวันวิสาขบูชา
๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ งานบวชเนกขัมมะบารมีวันแม่
๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานบวชเนกขัมมะบารมีวันพ่อ


๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครบรอบ ๓๐ ปีศูนย์พุทธศรัทธา

ในปี ๒๕๓๕ ได้สร้าง ตึกกรรมฐาน ขึ้น ใช้สำหรับเป็นที่พักของผู้ที่มาปฏิบัติพระกรรมฐาน ชั้นบนเป็นห้องพักรับรองคนได้ประมาณ ๖๐ คน ชั้นล่างทำเป็นโรงอาหาร และได้สร้าง กุฏิกรรมฐาน เป็นกุฏิถาวร ๕ หลัง และกุฏิชั่วคราว ๕ หลัง ในปี ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงและทาสีกุฏิกรรมฐานใหม่ พร้อมสร้าง เรือนรับรองพระ ขึ้นเพื่อรับรองพระที่ทางศูนย์ฯ นิมนต์มาเจริญศรัทธา


ตึกกรรมฐาน


กุฏิกรรมฐาน


กุฏิกรรมฐาน ปรับปรุงและทาสีใหม่ ปี ๒๕๕๘


เรือนรับรองพระ

เนื่องจากมีผู้มาร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๕๓ จึงได้สร้าง ห้องน้ำ เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ ห้อง มีการสร้าง ตึกโรงอาหารใหม่ เพิ่มในปี ๒๕๕๔ และในปี ๒๕๕๖ ได้จัดสร้าง อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ขนาด ๒๔ คูณ ๕ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น พร้อมห้องน้ำ ๑๐ ห้อง เพื่อรองรับผู้มาบวชฯ ที่มากขึ้น


สร้างห้องน้ำเพิ่ม


ตึกโรงอาหารใหม่


อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม

คลิกชมภาพ อาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศรัทธา

ศูนย์พุทธศรัทธาได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ สร้างพระพุทธรูป และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรื่อยมา โดยในปลายปี ๒๕๕๒ ได้มีการจัดสร้าง ป้ายศูนย์พุทธศรัทธา ขึ้นใหม่ และได้ทำพิธีเจิมป้ายในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธานในพิธี และได้ดำเนินการจัดสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ เสร็จเรียบร้อยในช่วงกลางปี ๒๕๕๗


ป้ายศูนย์พุทธศรัทธา


พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธานในพิธีเจิมป้าย


แบบซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ


ซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


ซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ เสร็จเรียบร้อย


ภาพซุ้มประตูด้านหลัง เป็นรูปนกยูงทอง ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน


ซุ้มประตูทางเข้าศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดให้มีพิธีสร้าง พระทันใจปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก พร้อมพระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของศูนย์พุทธศรัทธา และได้สร้าง ฉัตรปิดทองประดับเพชรและปลูกต้นโพธิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

คลิกชมภาพ พิธีสร้างพระทันใจ ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓ ศอก

พระทันใจปางปฐมเทศนา พร้อมพระปัญจวัคคีย์


พระทันใจปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าศูนย์พุทธศรัทธา ด้านติดถนน

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้จัดสร้าง พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งวัน ต่อมาได้ทำการปิดทองคำแท้ เพื่อทุกคนที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์ แล้วเสร็จปลายปี ๒๕๕๔

คลิกชมภาพ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ สร้างเสร็จในวันเดียว


พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ปิดทองคำแท้

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ ศูนย์พุทธศรัทธาได้เริ่ม บูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ โดยซ่อมเสาเข็มและคานก่อน ใช้งบในการบูรณะประมาณ ๕ แสนบาท

คลิกชมภาพ ความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์

ต่อมา กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้บูรณะช่วงที่เหลือ คือบูรณะซ่อมแซมห้องพักและห้องน้ำ และทาสีอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ทั้งหมด ซึ่งทั้งค่าของและค่าแรงใกล้เคียงกับการซ่อมเสาเข็มและคาน คือประมาณ ๕ แสนบาท ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ ยังร่วมบุญได้เรื่อยๆ จนกว่าจะบูรณะเสร็จ ได้อานิสงส์ทั้งสร้างวิหารทานและชำระหนี้สงฆ์ด้วยครับ

ในวโรกาสครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา ในปี ๒๕๕๘ นี้ ศูนย์พุทธศรัทธาจัดให้มีการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก จำนวน ๔ องค์ เป็นเวลา ๔ วัน โดยจะหล่อพระวันละ ๑ องค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย (ซึ่งจัดเป็นปีแรก) จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับ

ขอเชิญร่วม สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ๔ องค์ และสวดมนต์ข้ามปี
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘, มุมมองศูนย์ฯ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร