กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔
พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวช
๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงประจำปี ปฐมนิเทศและทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร
วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐานโดย พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/เดินจงกรม/ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๒.๐๐ น. พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์-ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีลาสิกขา
โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธาน
๑๔.๐๐ น. น้อมถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

คลิกชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

4 ตอบกลับไปที่ กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 1. titapoonyo พูดว่า:

  ผมร่วมทำบุญงานบวชเนกขัมมะและทอดผ้าป่า 300 บาท และทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท รวมโอนวันนี้ 600 บาทครับ

 2. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 3. ร่วมบุญโดย นายวีระพงศ์ ดวงอุปะและครอบครัว
  ผมร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ 1000 บาท ร่วมทำบุญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข 1000 บาท ผมได้โอนเงินสด 2000 บาท เข้าบัญชีคุณชนะ สิริไพโรจน์ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2554 จากธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก ดินแดง เวลาประมาณ 10.51 น. ขอทุกท่านได้ร่วมโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

 4. panawan พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุครับกับทุกๆท่าน

ความเห็นถูกปิด