สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘2554’

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชมภาพสมเด็จพระพุทธกัสสปที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว

ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินและสิ่งของถวายวัดท่าซุง

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ภาพงานบวชวันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

6 Comments

        เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔ งานทำบุญฉลองครบรอบ ๒๖ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ขอนำภาพบางส่วนของงาน มาให้ทุกๆ ท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

อ่านต่อ »

กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

4 Comments

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔
พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนบวช
๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวงประจำปี ปฐมนิเทศและทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๗.๓๐ น. เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร
วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐานโดย พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ)
๑๔.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น. ใส่บาตร/เดินจงกรม/ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๒.๐๐ น. พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์-ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีลาสิกขา
โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธาน
๑๔.๐๐ น. น้อมถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

คลิกชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

พิธีฉลององค์กฐิน ปี ๒๕๕๔

2 Comments

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มี พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้นำกฐินไปร่วมทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของถวายวัดท่าซุง

6 Comments

        ขออนุโมทนากับทุกท่านที่่ร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของช่วยวัดท่าซุงน้ำท่วมครับ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธา ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ฝากสิ่งของไปกับรถทหารที่นำโดยพระมหาสมบัติ จากกรุงเทพฯ ไปถวายวัดท่าซุง ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

53 Comments

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก ศูนย์พุทธศรัทธา

        ขณะนี้กำลังจะปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ให้เสร็จทันวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อทุกท่านที่ร่วมสร้างจะได้มีอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์

ได้มีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านสอบถามเข้ามา อยากจะร่วมทำบุญเพื่อจะได้มีส่วนในการชำระหนี้สงฆ์ด้วย ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ท่านสามารถโอนปัจจัยผ่านธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-2-32879-6

      ชมภาพ พิธีสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ (เสร็จในวันเดียว) หน้าตัก ๔ ศอก ณ ศูนย์พุทธศรัทธา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๐ และงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปีศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

      ชมภาพ พิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๔ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์
เพื่ออานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์จะได้กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ